Poziv na seminar o podizanju svijesti o štetnosti korupcije

"Antikorupcijski programi i mjere prevencije" Specijalizirana jedinica Uprave za proširenje Europske komisije (TAIEX) organizira seminar o antikorupcijskim programima i mjerama prevencije kojima je cilj podizanje svijesti o štetnosti korupcije. Budući da se borbi protiv korupcije pridaje veliki značaj u ispunjavanju političkih kriterija na putu ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju, zamišljeno je da ovaj seminar u Zagrebu bude prvi u nizu od 6 seminara koji će biti održani diljem Republike Hrvatske (Osijek, Vukovar, Rijeka, Split, Zadar) za predstavnike različitih tijela državne uprave, lokalne samouprave i uprave, pravosuđe, nevladinih udruga koje se bave pitanjem korupcije, medija, predstavnike strukovnih udruga, sindikata, poslodavaca.

Ovim seminarom se prvenstveno želi podignuti razina svijesti o štetnosti korupcije među onim ciljanim grupama našega društva koje se susreću ili mogu susresti s problemom korupcije, pružanjem informacija o različitim europskim modelima, metodama i iskustvima u borbi protiv korupcije, kao i iskoristiti priliku i prisutne upoznati s hrvatskim Nacionalnim programom suzbijanja korupcije 2006.-2008. kojeg je Hrvatski sabor usvojio 31. ožujka 2006. godine.

Jedan od ciljeva ovih seminara je i jačanje interinstitucionalne suradnje svih tijela državne uprave i lokalne samouprave i uprave koja se bave suzbijanjem korupcije na svim razinama. Ovi će seminari biti iznimna prilika svim polaznicima da se međusobno upoznaju, razmijene iskustva, kao i da se razgovara o specifičnim problemima različitih hrvatskih regija po ovome pitanju.

Za detaljnije informacije vezano uz seminar i prijavu molimo Vas da se obratite gđi Nataši Šarić u Ministarstvu pravosuđa, na sljedeći broj telefona: 3710 685, ili putem e maila: natasa.saric@pravosudje.hr.

Pisane vijesti