Poziv za lokalne istraživače – provedba istraživanja na nacionalnoj razini o provedbi inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast

Partnerstvo za otvorenu vlast (POV) multilateralna je inicijativa čiji je cilj obvezati vlade na promicanje transparentnosti, osnaživanje građana, borbu protiv korupcije i korištenje novih tehnologija u svrhu jačanja dobrog upravljanja. Da bi država postala članicom POV-a, mora prihvatiti Deklaraciju POV-a,usvojiti nacionalni akcijski plan izrađen temeljem javnog savjetovanja te pristati na nezavisno izvještavanje o napretku u provedbi inicijative kroz Independent Reporting Mechanism (IRM), odnosno Nezavisni izvještajni mehanizam. Republika Hrvatska sudjeluje u inicijativi od kolovoza 2011.

IRM je ključno sredstvo putem kojeg svi dionici mogu pratiti napredak i utjecaj POV-a u državama članicama inicijative. Prateći napredak, IRM promovira odgovornost vlada država članica inicijative spram građana. Rad IRM-a prvenstveno uključuje godišnje nezavisne izvještaje za svaku državu koja sudjeluje u POV-u. Svaki izvještaj ocjenjuje državu s obzirom na izradu i provedbu akcijskog plana, napredak u ostvarenju principa otvorene vlasti te uključuje tehničke preporuke.

IRM je nedavno objavio poziv za lokalne istraživače koji bi proveli istraživanje na nacionalnoj razini u 39 država (uključujući i Hrvatsku) kako bi se ocijenio napredak vlada u provedbi akcijskih planova POV-a. Poziv je dostupan na sljedećem linku: http://www.opengovpartnership.org/work-ogp. Rok za prijave je 21. lipnja 2013.
 



Pisane vijesti | Partnerstvo za otvorenu vlast