Produžen rok za prijavu na natječaj „Komunikacijska podrška društveno korisnim programima udruga“

Slika /slike/IPA/IPA 2011.jpg

Prijaviti se možete do 18. svibnja 2016.

Provodite li programe koji promiču volonterstvo među mladima, imate li ideju kako uključiti srednjoškolce i studente u društveno korisne aktivnosti lokalne zajednice, pozivamo Vas da se prijavite za dodjelu nagrade za pružanje stručne komunikacijske podrške u organiziranju javne kampanje.
 
Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske i Hrvatska udruga za odnose s javnošću, u suradnji s Hrvatskom mrežom volonterskih centara dodjeljuju nagradu temeljem koje će dvije udruge dobiti stručnu podršku u realizaciji programa kako bi se povećala vidljivost aktivnosti udruga koje djeluju za opće dobro te promoviralo društveno odgovorno poduzetništvo.
 
Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske i Hrvatska udruga za odnose s javnošću (HUOJ), u suradnji s Hrvatskom mrežom volonterskih centara i članicama HUOJ-a Edward Bernays Visokom školom za komunikacijski menadžment, Komunikacijskim laboratorijem i Media valom osigurat će nagrade za dvije udruge koje će organizirati javne kampanje za promociju volonterstva usmjerene a) učenicima srednjih škola i b) studentima.
 
Nagrada se dodjeljuje u vidu stručne podrške savjetnika mentora za odnose s javnošću te studenata odnosa s javnošću u osmišljavanju medijskih i komunikacijskih planova nagrađenih udruga. U tu svrhu za svaku udrugu osigurana je stručna podrška i troškovi izrade promotivnih materijala i oglašavanja društveno korisnog programa udruge za koji su osigurani izvori financiranja (za realizaciju samog programa).
 
Pozivno pismo dostupno je ovdje.
 
Prijavni obrazac dostupan je ovdje.

Pisane vijesti

Dokumenti