Produženi rokovi natječaja Zaklade za razvoj civilnoga društva

Nacionalna zaklada produžila je rok za prijavu na natječaj za dodjelu nagrada za razvoj volonterstva i natječaj za dodjelu nagrada za razvoj sudioničke demokracije i suradnje s građanima i organizacijama civilnoga društva. Novi rok za prijavu je 30. rujna 2008. godine.
 
Natječaj za dodjelu nagrada za razvoj volonterstva otvoren je za sve osnovne škole za prijavu prijedloga volonterskih inicijativa te za sve srednje škole za prijavu vlastitih inovativnih modela razvoja volonterstva. Natječaj za dodjelu nagrada za sudioničku demokraciju i suradnju s građanima i organizacijama civilnoga društva otvoren je za prijavu jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i po prvi puta, u Republici Hrvatskoj, pet jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave bit će nagrađeno za primjere dobre prakse u području razvoja sudioničke demokracije i suradnje s građanima i organizacijama civilnoga društva. Više o natječajima potražite ovdje.


Pisane vijesti