Programi Unije: CERV i Kreativna Europa u Malom Lošinju

Slika /slike/CERV/2024 Mali Lošinj_final2 (002).png

Promocija programa Unije na otocima

Desk Kreativne Europe - Kultura pri Ministarstvu kulture i medija i Nacionalna kontakt točka programa Unije Građani, jednakost, prava i vrijednosti pri Uredu za udruge Vlade Republike Hrvatske u suradnji s gradom Mali Lošinj organiziraju dvodnevno događanje predstavljanja programa Unije 11. i 12. travnja 2024. godine.

Predstavljanje će se prvi dan (u četvrtak 11. travnja) održati u Palači Fritzi na adresi Vladimira Gortana 35, Mali Lošinj, a drugog dana (u petak, 12. travnja) na dvije lokacije: u Palači Fritzi, te u prizemlju Gradske knjižnice i čitaonice Grada Malog Lošinja na adresi Zagrebačka ulica 2, Mali Lošinj.

Prvog dana održavanja događanja pod nazivom Programi Unije: CERV & Kreativna Europa u Malom Lošinju zajednički će se predstavit programi Kreativna Europa - potprogram Kultura, jedini mehanizam Unije za podršku kulturnim i kreativnim sektorima i program CERV - Građani, jednakost, prava i vrijednosti, najveći program do sada namijenjen promicanju i zaštiti vrijednosti Unije: demokracije, vladavine prava, temeljnih prava, transparentnosti i dobrog upravljanja. Predstavljanje će obuhvatiti upoznavanje s mogućnostima koje programi nude kao i aktualne informacije o trenutno otvorenim i nadolazećim pozivima i inicijativama u okviru samih programa. Idućeg dana održat će se cjelodnevna interaktivna radionica za razradu projektnih ideja u okviru oba programa, a koja se sastoji od upoznavanja s projektnim ciklusom; upoznavanja s projektnom dokumentacijom za svaki program, te predstavljanja Funding and tender opportunities portala (FTOP), centralnog portala Unije za prijavu projekata na programe Unije. U tu svrhu, drugoga dana sudionici će se, ovisno o interesu, dijeliti u dvije skupine koje će paralelno obrađivati razradu projektnih ideja i odgovarajuću projektnu dokumentaciju.

Građani, jednakost, prava i vrijednosti

U programskom razdoblju 2021-2027. uspostavljen je novi centralizirani program Unije Građani, jednakost, prava i vrijednosti (Citizens, Equality, Rights and Values programme, (CERV). CERV Program je najveći program u povijesti Europske unije namijenjen promicanju i zaštiti vrijednosti Unije: demokracije, vladavine prava, temeljnih prava, transparentnosti, jednakosti, borbe protiv svih oblika nasilja, zajedničke europske povijesti i dobrog upravljanja. Njegov opći cilj je zaštita i promocija prava i vrijednosti sadržanih u Ugovorima, Povelji o temeljnim pravima i primjenjivim međunarodnim konvencijama o ljudskim pravima, kroz pružanje financijske podrške podršku OCD-ima i drugim dionicima u promociji tih prava i zajedničkih vrijednosti kroz poticanje građanskog i demokratskog sudjelovanja radi očuvanja i daljnjeg razvoja otvorenih, demokratskih, ravnopravnih i uključivih društava utemeljenih na pravima i vladavini prava. Program pokriva područja dosadašnjih programa Europa za građane (Europe for Citizens), Prava, ravnopravnost i građanstvo (Rights, Equality and Citizenship) i DAPHNE.

www.cerv.hr

Kreativna Europa - Kultura

Program je započeo 2014. godine kada su dotadašnji samostalni programi Kultura i MEDIA, spojili u zajednički program pod nazivom Kreativna Europa. U programskom razdoblju 2021. - 2027. program Kreativna Europa dijeli se na tri potprograma: MEDIA, Kultura i međusektorski, a nadovezuje se na nasljeđe koje proizlazi iz prijašnjeg razdoblja te nastavlja poticati kulturne organizacije i institucije da steknu i razviju širu publiku, da se bave trenutnim društvenim pitanjima i podržavaju mlade umjetnike u nastajanju. Potprogram Kultura namijenjen je svim kulturnim i kreativnim sektorima u Europi, osim audiovizualnog (MEDIA potprogram) čiji je glavi cilj unaprijediti umjetničku i kulturnu suradnju na europskoj razini; poduprijeti stvaranje europskih djela; ojačati gospodarsku, socijalnu i vanjsku dimenziju europskih kulturnih i kreativnih sektora; pospješiti inovacije i mobilnost.

www.deskkultura.hr


Sudjelovanje je moguće samo uz prethodnu prijavu putem prijavnice: https://docs.google.com/forms/d/1d5roaz4qg3JQC-kP0opJl29edBCNonkv0urC6Ybvu4w/edit

Troškove eventualnog putovanja snosi sudionik, dok će organizatori osigurati materijale i osvježenje.
 
U slučaju dodatnih pitanja vezano za događanje, slobodno nam se obratite na cerv@udruge.vlada.hr
 
Vidimo se u Malom Lošinju!
 

Pisane vijesti | Građani, jednakost, prava i vrijednosti (CERV)