Promjena tijela nadležnog za administraciju portala e-Savjetovanja te koordinaciju tijela državne uprave u području savjetovanja s javnošću

Slika /slike/1. pravo na pristup.jpg

Molimo vas da vaše upite i pitanja vezana za provedbu savjetovanja sa zainteresiranom javnošću te pitanja vezana uz rad portala e-Savjetovanja od 6. srpnja upućujete na e-mail adresu: zakonodavstvo@vlada.hr

Sukladno Uredbi o Uredu za zakonodavstvo (NN 63/19), Uredbi o unutarnjem ustrojstvu Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva (NN 63/19) te Uredbi o izmjeni Uredbe o Uredu za udruge (NN 63/19), Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske od 6. srpnja 2019. više nije nadležan za administrativnu podršku radu portala e-Savjetovanja te koordinaciju tijela državne uprave u pogledu provedbe savjetovanja sa zainteresiranom javnošću.
 
Sukladno gore navedenim aktima, poslove vezane za savjetovanje s javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata preuzima Ured za zakonodavstvo Vlade Republike Hrvatske i to:
  • koordinacija, kontrola i nadzor rada središnjih tijela državne uprave u području savjetovanja s javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata u suradnji s Uredom predsjednika Vlade Republike Hrvatske i tijelom državne uprave nadležnim za razvoj digitalnog društva
  • razvoj i unaprjeđenje sadržaja središnjeg državnog internetskog portala za savjetovanje s javnošću (e-Savjetovanja) u suradnji s tijelom državne uprave nadležnim za razvoj digitalnog društva
  • koordinacija izrade i izrada Godišnjeg izvješća o provedbi savjetovanja u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata
 
Ured za udruge ovim putem se zahvaljuje svima koji su svojim radom i aktivnim angažmanom pridonijeli razvoju sustava savjetovanja sa zaineresiranom javnošću u Republici Hrvatskoj.
 

Pisane vijesti