Razvojem volonterstva do veće socijalne i ekonomske kohezije

 

Javno predstavljanje 9 projekata organizacija civilnog društva koji su iz Europskog socijalnog fonda primili podršku ukupne vrijednosti veće od 6,5 milijuna kuna održano je u Kući Europe u Zagrebu.
 
                               
 
Projekti će poticati razvoj kvalitetnih i održivih programa volontiranja, te promicati vrijednosti volonterstva i njegovu važnost za društveni i gospodarski razvoj u Republici Hrvatskoj. Volonterski programi koji će se provoditi kroz ove projekte uključuju mobilne timove podrške socijalno ugroženim obiteljima i roditeljima, osnivanje volonterskih info centara za podršku liječenim alkoholičarima i žrtvama obiteljskog nasilja, osnivanje Volonterskog centra Vukovar, osposobljavanje školskog osoblja za organizaciju volonterskih inicijativa te uključivanje ranjivih skupina društva u aktivnosti lokalne zajednice kroz volonterstvo. 

                                
 
Očekuje se da će se provedbom ovih projekata, koje financira Europska unija, a sufinancira Ured Vlade RH za udruge, povećati broj građana koji sudjeluju u volonterskim aktivnostima, kao i broj organizacija civilnoga društva i javnih ustanova koje provode kvalitetne volonterske programe koji pomažu volonterima da steknu vrijedne kompetencije i osnaže potencijal za aktivno uključivanje u tržište rada.
 
Aktivnosti će se provoditi u partnerstvu između organizacija civilnog društva, obrazovnih institucija, tijela javne uprave i jedinica lokalne i regionalne samouprave u deset hrvatskih županija.  
 
Projekti su ugovoreni u sklopu programa dodjele bespovratnih sredstava Podrška programima organizacija civilnog društva aktivnih u području volonterstva za jačanje gospodarske i društvene kohezije koji se financira iz Operativnog programa Razvoj ljudskih potencijala 2007.-2013..
 
Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva i Ured Vlade RH za udruge odgovorni su za praćenje uspješnosti provedbe ovih projekata.
 

Popis ugovorenih projekata dostupan je ovdje.

 Pisane vijesti