Studijski posjet delegacije Crne Gore Uredu za udruge Vlade Republike Hrvatske

Slika /UserFiles/File/vijesti/CG u UZUVRH 01.jpg

U sklopu razvojne suradnje koju Ured za udruge Vlade RH ostvaruje putem razmjene znanja i iskustava u upravljanju EU fondovima za civilno društvo, kao i primjera dobre prakse u izgradnji odnosa suradnje između civilnoga društva i države, 14. i 15. prosinca 2016. godine Ured za udruge Vlade RH posjetile su predstavnice Kancelarije za saradnju s NVO u Generalnom sekretarijatu Vlade Crne Gore, Ministarstva financija – CFCU te Ministarstva europskih poslova – NIPAC kancelarije iz Crne Gore. 

U suradnji s Kancelarijom za saradnju s NVO, Ured za udruge organizirao je ovaj studijski posjet s ciljem prijenosa znanja i iskustva Republike Hrvatske u decentraliziranom upravljanju fondovima EU za civilno društvo.

Prvog dana studijskog posjeta sudionicama je predstavljena evolucija strukture upravljanja fondovima EU u Hrvatskoj do ulaska u članstvo u EU-DIS-EIDS akreditaciji. Predstavnica Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije predstavila je ulogu navedenog Ministarstva kao koordinatora svih vrsta EU pomoći koje su na raspolaganju u RH te sustav monitoringa i obveze izvještavanja Europskoj komisiji o napretku provedbe i postignuću ciljeva projekata i programa financiranih EU sredstvima.
Potom su predstavnici Ureda za udruge upoznali sudionice s ulogom Ureda za udruge Vlade RH kao Posredničkog tijela razine 1 u upravljanju fondovima pretpristupne pomoći EU za organizacije civilnoga društva (CARDS, PHARE i IPA), istaknuvši uključenost organizacija civilnoga društva u fazi programiranja natječaja putem savjetovanja i radnih skupina. Također su ukratko predstavljeni CARDS i IPA programi koji su bili dostupni OCD-ima u Republici Hrvatskoj, kao i uloga Ureda u upravljanju sredstvima Europskog socijalnog fonda u razdoblju 2007.-2013. te sufinanciranju EU projekata. 

Drugog dana studijskog posjeta predstavnica Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva predstavila je ulogu Nacionalne zaklade u sustavu EU fondova i njezine zadaće kao Posredničkog tijela razine 2, sustav certificiranja, plaćanja te izvještavanja putem MIS (Management Information System) sustava prikupljanja podataka. Također, sudionice su imale priliku čuti iskustva u provođenju EU projekata iz perspektive civilnoga društva, odnosno upoznati se s perspektivom financiranja iz EU fondova koje imaju udruge. 
Tijekom poslijepodneva predstavnice Centra izvrsnosti Ministarstva vanjskih i europskih poslova predstavile su ulogu Centra u prenošenju specifičnih znanja koje je RH stekla u svojem pretpristupnom procesu te jačanju nacionalnih kapaciteta za EU poslove. Također je istaknuta važnost Twinning out instrumenta u izgradnji kapaciteta zemalja korisnica u raznim područjima (javna uprava, transport, financije, pravosuđe i unutarnji poslovi i prava intelektualnog vlasništva), kao i pomoći koju je Ured za udruge pružio prilikom definiranja prioritetnih politika pri ulasku u EU, ukazavši na primarnu ulogu civilnoga društva u pružanju pomoći drugima te stvaranju šireg strateškog konteksta.

Pisane vijesti