Studijski posjet predstavnika organizacija civilnoga društva i Vlade Republike Srbije

  • Slika /slike/Naslovna.jpg
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
Navedeni program podrške namijenjen je projektima organizacija civilnog društva usmjerenim na dijalog, rješavanje problema i pozitivne promjene u javnim politikama pa su tako 23 predstavnika organizacija civilnoga društva i Vlade Republike Srbije imali priliku upoznati se s djelokrugom Ureda za udruge i njegovim iskustvom u stvaranju poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva, kao i ulogom Ureda kao Nacionalne kontakt točke za novi program Unije „Građani, jednakost, prava i vrijednosti“ (CERV) 2021. -2027.

U sklopu studijske posjete članovi delegacije imali su priliku upoznati se i s radom i aktivnostima organizacija civilnoga društva u Republici Hrvatskoj koje djeluju u područjima ljudskih prava, javnog zagovaranja i kreiranja javnih politika, održivog razvoja, razvoja i promicanja odgoja, obrazovanja i cjeloživotnog učenja te  razvoja lokalne zajednice.

Članovi delegacije također su sudjelovali na konferenciji „Uloga i doprinos udruga u rješavanju kriznih situacija i izgradnji novih modela pomoći i podrške“ održanoj u sklopu Dana otvorenih vrata udruga 2022.

Pisane vijesti | Međunarodna i razvojna suradnja