Sudjelovanje Republike Hrvatske u programu "Europa za građane"

Vlada RH je na 258. sjednici, održanoj 7. rujna 2007., usvojila Odluku o sklapanju Memoranduma o razumijevanju za sudjelovanje Republike Hrvatske u programu Europa za građane (eng. "Europe for Citizens") za razdoblje od 2007. do 2013.

Program će omogućiti financiranje četiri oblika aktivnosti
  • "Aktivni građani za Europu", aktivnost koja izravno uključuje građane, kroz projekte bratimljenja gradova odnosno druge vidove građanskih projekata;
  • "Aktivno građansko društvo za Europu", aktivnost usmjerena na organizacije civilnoga društva diljem Europe koje primaju potporu na temelju svojih radnih programa ili transnacionalnih projekata;
  • "Zajedno za Europu", aktivnosti uključivanja građanstva na europskoj razini u svrhu jačanja vidljivosti djelovanja EU i približavanja Europe njezinim građanima;
  • "Aktivno europsko prisjećanje", aktivnost odavanja počasti žrtvama nacizma i staljinizma;

Ciljevi Programa su poticati sudjelovanje građana omogućavajući im da raspravljaju i razmjenjuju mišljenje o EU, jačati europski identitet, razviti osjećaj pripadnosti EU kod građana te promicati interkulturalni dijalog među građanima.
Ovaj program Zajednice centraliziranog je tipa - provodi se posredstvom Izvršne agencije za obrazovne, audio-vizualne i kulturne politike http://eacea.ec.europa.eu/index.htm, a Ured za udruge Vlade RH imenovan je nositeljem provedbe programa.

Pisane vijesti | Europa za građane