Testiranje kandidata

Na temelju javnog natječaja za prijam u državnu službu, od 10. travnja 2007. godine, izvješćujemo kandidate da će se testiranje za područje pretpristupnih fondova EU i Ustava Republike Hrvatske održati 12. lipnja 2007., sa početkom u 14 sati u prostorijama Ureda za udruge, Zagreb, Ulica grada Vukovara 78.

Pisane vijesti