U okviru Švicarsko-hrvatskog programa suradnje potpisani Ugovori o provedbi projekata "Partnerska blok darovnica" i "Blok darovnica za nevladine organizacije"

  • Slika /UserFiles/File/vijesti/20180327_104349.jpg
  • Slika
  • Slika

Dana 27. ožujka 2018. održano je potpisivanje ugovora o provedbi projekata „Partnerska blok darovnica“ i „Blok darovnica za nevladine organizacije“ koji se financiraju iz Švicarsko-hrvatskog programa suradnje.

Ugovori su potpisani na svečanosti kada je potpisano 10 ugovora o provedbi projekata u sklopu Švicarsko-hrvatskog programa suradnje s predstavnicima niza institucija uključenih u sustav provedbe navedenog programa.

Švicarsko-hrvatski program suradnje predstavlja dvostrani program za provedbu Okvirnog sporazuma između Švicarskog saveznog vijeća i Vlade Republike Hrvatske o provedbi Švicarsko-hrvatskog programa suradnje na smanjenju ekonomskih i socijalnih nejednakosti unutar proširene Europske unije (dalje u tekstu: Okvirni sporazum). Okvirni sporazum potpisan je u Zagrebu 30. lipnja 2015. godine između potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske i ministra regionalnoga razvoja i fondova Europske unije i Veleposlanika Švicarske Konfederacije u Republici Hrvatskoj. Hrvatski sabor donio je Zakon o potvrđivanju Okvirnog sporazuma između Saveznog Vijeća Švicarske Konfederacije i Vlade Republike Hrvatske o provedbi Švicarsko-hrvatskog programa suradnje na smanjenju ekonomskih i socijalnih nejednakosti unutar proširene Europske unije koji je stupio na snagu 9. siječnja 2017. godine („Narodne novine -Međunarodni ugovori“, broj 6/16).
 
Ugovore za projekata „Partnersku blok darovnica“ i „Blok darovnicu za nevladine organizacije“ je potpisala Gabrijela Žalac, ministrica regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, u svojstvu Nacionalne koordinacijske jedinice (jedinica nadležna za koordinaciju Švicarsko-hrvatskog programa) te Vesna Lendić Kasalo, dipl. iur., ovlaštena za obavljanje poslova ravnatelja Ureda, u svojstvu Posredničkog tijela i Izvršne agencije. Potpisani Ugovori uređuju postupanja tijela u okviru provedbe Projekata koji će biti u provedbi do 2022. godine. 
 
Ured za udruge u njihovoj provedbi ima dvojaku ulogu – provedbenog tijela i izvršne agencije. Uloga provedbenog tijela je opće upravljanje Projektima te osiguravanje dobrog financijskog upravljanja Projektima i pravovremena provedba Projekata, dok je uloga izvršne agencije provedba Projekata, praćenje ostvarenja ciljeva i rezultata po projektima koji će biti financirani putem poziva na dodjelu bespovratnih sredstava.
 
Potpisivanjem Ugovora stvoreni su preduvjeti za raspisivanje Poziva „Partnerske blok darovnice“ i „Blok darovnice za nevladine organizacije“
 
Cilj Partnerske blok darovnice je unaprijediti ekonomski i društveni razvoj na lokalnim razinama u Hrvatskoj kroz suradnju i partnerstvo hrvatskih i švicarskih institucija, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te organizacija civilnoga društva. 
U sklopu darovnice planirana je objava Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Osnaživanje hrvatsko-švicarskih partnerstava za lokalni društveno-ekonomski rast i razvoj“ koji će podržati aktivnosti usmjerene na poboljšanje životnih uvjeta kroz razmjenu informacija, prijenos znanja i iskustava i najbolje prakse između dviju država.
 
Cilj Blok darovnice za nevladine organizacije je promicanje doprinosa civilnoga društva ekonomskoj i društvenoj koheziji putem obrazovanja za održivi razvoj.
U sklopu darovnice planirana je objava Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Osnaživanje doprinosa organizacija civilnoga društva obrazovanju za održivi razvoj kao doprinos ekonomskoj i društvenoj koheziji“. Darovnicom će se  podržati aktivnosti udruga usmjerene na održiv razvoj kao najvažniji cilj, sa „zaštitom okoliša”, „društvenom jednakošću i kohezijom”, „društvenim uključivanjem” i „gospodarskim blagostanjem”, kao međusobno povezanim podciljevima.  Prioritet će se dati aktivnostima kojima se povećavaju vještine i znanja mladih, škola i lokalnih vlasti o održivom razvoju. Aktivnosti će biti fokusirane na praktična iskustva djece i mladih pri provedbi (probnih) aktivnosti kroz neformalno učenje.

Pisane vijesti | Švicarsko-hrvatski program suradnje