Ured za ljudska prava objavljuje natječaj za potporu projektima udruga

Ured za ljudska prava Vlade Republike Hrvatske 31. kolovoza 2007. godine raspisuje Natječaj za prijavu projekata udruga u Republici Hrvatskoj za unaprjeđenje standarda direktnog rada s korisnicima - žrtvama svih oblika nasilja, u okviru raspoloživih sredstava osiguranih na poziciji Ureda za ljudska prava, sukladno članku 23. Zakona o udrugama i Sporazumu o suradnji na sufinanciranju projekata organizacija civilnog društva za rad s korisnicima - žrtvama svih oblika nasilja sklopljenog između Ureda za ljudska prava i Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva.

Udruge prijavljuju svoje projekte na propisanim obrascima.

Uvjeti Natječaja i obrasci za prijavu dostupni su:
- na web stranici Ureda za ljudska prava Vlade Republike Hrvatske
www.ljudskaprava-vladarh.hr
- u Uredu za ljudska prava Vlade Republike Hrvatske, Trg maršala Tita 8, 10000 Zagreb.

Pisane vijesti