Usvojen Akcijski plan za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2022. - 2023.

Slika /slike/OGP_Logo_RGB-e1558363106511-1024x878.png

Vlada Republike Hrvatske je na svojoj 132. sjednici, održanoj 14. srpnja 2022. godine, usvojila Akcijski plan za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2022. - 2023.

Akcijski plan za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2022. - 2023. izrađen je slijedom obveza koje je Republika Hrvatska preuzela pristupanjem ovoj globalnoj inicijativi 2011. godine.

Slijedom Izvješća o provedbi Akcijskog plana za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast u Republici Hrvatskoj za razdoblje do 2020. godine, rezultata inicijalnog javnog savjetovanja o prioritetima za naredno dvogodišnje razdoblje provedbe inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast u Republici Hrvatskoj, savjetovanja sa Savjetom inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast (interno savjetovanje) i zainteresiranom javnošću (javno savjetovanje), međuresornih konzultativnih radnih sastanaka te rasprava tijekom sjednica Savjeta inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast, utvrđena su glavna prioritetna područja za sljedeće dvije godine.

Prioritetna područja obuhvaćena Akcijskom planom su: transparentnost, borba protiv korupcije, otvorenost, sudjelovanje građana/civilnoga društva u procesima izrade, provedbe i praćenja javnih politika, provedba Partnerstva za otvorenu vlast na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini te održivost inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast. Za svako od ovih područja definirane su mjere i provedbene aktivnosti koje je potrebno realizirati u svrhu ostvarenja postavljenih ciljeva - ukupno 16 mjera i 47 aktivnosti.

Provedba Akcijskog plana trajat će do 31. prosinca 2023. te je taj rok naveden i kao krajnji rok za provedbu aktivnosti koje će se provoditi kontinuirano, pa i nakon kraja provedbe Akcijskog plana.

Provedbu Akcijskog plana pratit će i koordinirati Savjet inicijative Partnerstva za otvorenu vlast i Ured za udruge, kao stručna potpora radu Savjeta.

 

Pisane vijesti | Partnerstvo za otvorenu vlast