Usvojen Akcijski plan za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast u Republici Hrvatskoj za razdoblje do 2020. godine

Slika /slike/OGP logo - Low res jpeg.jpg

Vlada Republike Hrvatske je na svojoj 133. sjednici, održanoj 20. prosinca 2018. godine, usvojila Akcijski plan za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast u Republici Hrvatskoj za razdoblje do 2020. godine.

Akcijski plan je izrađen slijedom obveza koje je Republika Hrvatska preuzela pristupanjem ovoj globalnoj inicijativi, te sukladno Programu Vlade Republike Hrvatske 2016.-2020.

Slijedom rezultata inicijalnog javnog savjetovanja o prioritetima za naredno razdoblje provedbe inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast u Republici Hrvatskoj, savjetovanja s organizacijama civilnoga društva, međuresornih konzultativnih radnih sastanaka te provedenog javnog savjetovanja o nacrtu Akcijskog plana, utvrđena su glavna prioritetna područja: transparentnost, otvorenost, sudjelovanje građana/civilnoga društva u procesima izrade, provedbe i praćenja javnih politika, provedba Partnerstva za otvorenu vlast na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini te održivost inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast.

Za svako od ovih područja definirane su mjere i provedbene aktivnosti koje je potrebno realizirati u svrhu ostvarenja postavljenih ciljeva – ukupno 15 mjera i 48 aktivnosti.

Provedba Akcijskog plana trajat će do 30. kolovoza 2020. godine, te je taj rok naveden i kao krajnji rok za provedbu aktivnosti koje će se provoditi kontinuirano, pa i nakon kraja provedbe ovog Akcijskog plana.

Provedbu mjera i aktivnosti iz Akcijskog plana pratit će i koordinirati Savjet inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast, uz stručnu potporu Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske. Ured za udruge će izraditi upute za izvještavanje o provedbi svake mjere, odnosno aktivnosti i tablično praćenje statusa provedbe mjera/aktivnosti od strane nositelja i sunositelja mjera/aktivnosti kao podlogu za izradu godišnjeg izvješća o provedbi Akcijskog plana.

Prihvaćanjem i provedbom ovog Akcijskog plana Vlada Republike Hrvatske je potvrdila svoju dugoročnu orijentiranost ka podupiranju načela transparentnosti, borbe protiv korupcije, osnaživanja građana i korištenja prednosti novih tehnologija kako bi tijela javne vlasti na svim razinama bila učinkovitija i odgovornija, te se stvorili preduvjeti za učinkovitije i inovativnije pružanje javnih usluga, odnosno upravljanje javnim resursima.

Akcijski plan za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast u Republici Hrvatskoj za razdoblje do 2020. godine dostupan je ovdje.

Pisane vijesti | Partnerstvo za otvorenu vlast