Virtualne DOVU rasprave: nacionalni i europski odgovor na pandemiju COVID - 19 u kontekstu stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva

Slika /slike/banneri/Dani otvorenih vrata udruga.jpg

Poziv zainteresiranima za raspravu da prijave svoje sudjelovanje do srijede, 23. rujna 2020., do 12 sati.

U okviru Dana otvorenih vrata udruga 2020. Ured za udruge 24. i 25. rujna 2020. organizira virtualne rasprave kojima je cilj raspraviti ulogu organizacija civilnoga društva u prevladavanju posljedica kriznih situacija, posebno u kontekstu ublažavanja posljedica pandemije COVID – 19 te potresa u Zagrebu i okolici.
 
Panelisti će dati prikaz primjera dobre prakse, a ujedno preispitivati mogućnosti podrške civilnom društvu na nacionalnoj razini s ciljem prevladavanja posljedica nadolazećih kriza.
 
Raspravljat će se o odgovoru na pandemiju na nacionalnoj razini i razini Europske unije, uz osvrt na mogućnosti sadržane u Višegodišnjem financijskom okviru za razdoblje 2021. – 2027. te program Next Generation EU (NGEU), odnosno Fond za oporavak koji je namijenjen ublažavanju socio-ekonomskih posljedica pandemije COVID-19.
 
Rasprave će doprinijeti povećanju svijesti o važnosti uključivanja civilnoga društva u definiranje prioriteta za novo financijsko razdoblje, posebno programa ESF+, ali i Programa Unije Citizens, Equality, Rights and Values koji je nasljeđuje i proširuje postojeći program Unije Europa za građane 2014 -2020.
 
Rasprave će se održati virtualno, putem alata Microsoft Teams, a snimke rasprava će naknadno biti dostupne na Youtube kanalu Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Pozivamo sve zainteresirane za sudjelovanje u raspravama da se prijave putem prijavnice. Rok za prijavu je srijeda, 23. rujna 2020., do 12:00 sati.

Program (i poveznicu na snimke s virtualnih rasprava) potražite ovdje.

Najave