Vlada RH izmijenila Poslovnik radi učinkovitije provedbe Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću

Na današnjoj sjednici Vlade RH, usvojene su dopune Poslovnika Vlade kojima je dodatno afirmiran Kodeks savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata. Usvojenim dopunama Vlada je osigurala potencijal za povećanje povjerenja građana u političke procese i institucije te poboljšanje kvalitete propisa, doprinoseći tako i jačanju prevencije korupcije.


Konkretno, dopunama Poslovnika Vlade, javno savjetovanje i izvještavanje o rezultatima savjetovanja predviđa se kao dio procesa donošenja političkih odluka na državnoj razini. Odnosno, u Poslovnik je dodana odredba po kojoj su središnja tijela državne uprave uz nacrte zakona, drugih propisa i akata dužna, prilikom upućivanja u proceduru Vlade, priložiti i odgovarajuća izvješća o provedenom savjetovanju, u skladu s posebnim propisom, odnosno Kodeksom savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata.


Ovime je Vlada RH ispunila mjere na provedbu kojih se obvezala Akcijskim planom za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2012. – 2013. (mjera 9, provedbena aktivnost 9.1.) i Nacionalnom strategijom za stvaranje poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva 2012. – 2016.(mjera 7, provedbena aktivnost 7.1.)


Tekst dopuna Poslovnika Vlade RH koji je danas usvojen, dostupan je ovdje.
 

Službenu objavu u Narodnim novinama pogledajte ovdje.Pisane vijesti