Vlada usvojila Akcijski plan za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast 2014. – 2016.

Na današnjoj sjednici (10. srpnja 2014.) Vlada Republike Hrvatske usvojila je Akcijski plan za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast za razdoblje 2014.-2016. 

 

Akcijski plan je izrađen slijedom obveza koje je Republika Hrvatska preuzela pristupanjem ovoj globalnoj inicijativi, te sukladno Programu Vlade Republike Hrvatske 2011.-2015.
 
Inicijativa Partnerstvo za otvorenu vlast počiva na partnerstvu države, organizacija civilnog društva, poslovnog sektora i građana u jačanju otvorenosti, javnosti i participativnosti u radu tijela javne vlasti. Sukladno tome, u izradu Akcijskog plana su u svim fazama bili uključeni i predstavnici organizacija civilnog društva, a provedena su i dva kruga javnog savjetovanja sa zainteresiranom javnošću.
 
Akcijskim planom predviđena je provedba 16 mjera i 46 provedbenih aktivnosti koje će do 2016. provesti 20 državnih tijela i to na 4 ključna područja:
- poboljšanje zakonskog okvira za ostvarivanje prava na pristup informacijama
- proaktivna objava informacija i otvaranje podataka
- transparentnost rada javne uprave, s naglaskom na fiskalnu transparentnost
- sudjelovanje javnosti u oblikovanju i provedbi javnih politika.
 
Cjelovit tekst Akcijskog plana možete preuzeti ovdje.

 Pisane vijesti | Partnerstvo za otvorenu vlast