Vlada usvojila Izvješće o financiranju organizacija civilnoga društva iz javnih izvora u 2016. godini

Slika /slike/FI 2015 - slika.jpg
Na sjednici Vlade Republike Hrvatske održanoj 30. kolovoza 2018. godine, usvojeno je Izvješće o financiranju projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora u 2016. godini.

Izvješće je izradio Ured za udruge koji je, sukladno Uredbi o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, prikupio i analizirao izvješća svih tijela državne uprave, Vladinih ureda i tijela, drugih javnih institucija, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, trgovačkih društava u vlasništvu Republike Hrvatske, odnosno jedne ili više jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te drugih pravnih osoba koje dodjeljuju sredstva iz javnih izvora za projekte i programe organizacija civilnoga društva.

U 2016. godini za programe i projekte organizacija civilnoga društva ukupno je iz svih javnih izvora na nacionalnoj i lokalnim razinama dodijeljeno 1.742.330.255,39 kn.

Tijela državne uprave, uredi Vlade Republike Hrvatske i druge javne institucije dodijelili su organizacijama civilnoga 724.747.613,07 kn, odnosno 41,6% od sveukupno dodijeljenog iznosa iz javnih izvora. Od toga je iz dijela prihoda od igara na sreću dodijeljeno 372.351.469,28 kn, odnosno 21,4% ukupnih sredstava dok je iz sredstava državnog proračuna dodijeljeno 230.926.369,60 kn, odnosno 13,3% ukupnih sredstava.

Županije, Grad Zagreb, gradovi i općine su u 2016. godini dodijelili ukupno 963.550.568,21 kn, odnosno 55,3% sredstava iz svih javnih izvora. Iz sredstava proračuna gradova dodijeljeno je 24,2% ukupnih sredstava (421.710.799,87 kn), a iz sredstava proračuna županija dodijeljeno je 6,6% ukupnih sredstava (114.941.837,26 kn). Sredstva iz proračuna Grada Zagreba čine udio od 15% u ukupno dodijeljenom iznosu (262.067.072,46 kn), dok je iz sredstava proračuna općina dodijeljeno 9,5% ukupnih sredstava (164.830.858,62 kn).

Primjenom Uredbe od ožujka 2015. godine, broj obveznika primjene kriterija, mjerila i postupaka financiranja prilikom dodjeljivanja sredstava udrugama za njihove projekte i programe, pa tako i izvještavanja Ureda za udruge, višestruko se povećala, no gotovo 50% njih nije ispunilo svoju obvezu izvještavanja za podatke u 2016. godini. Od ukupno 1321 trgovačkog društva u vlasništvu Republike Hrvatske i jedne ili više jedinica lokalne i područne samouprave, kojima su poslani zahtjevi za dostavom podataka, u Izvješću su prikazani i prikupljeni podaci od njih 532, a oni su iz svojih proračuna putem sponzorstava i donacija dodijelili 38.978.456,75 kn, odnosno 2,2% od ukupno dodijeljenih sredstava. Također, u Izvješću su i ove godine prikazani prikupljeni podaci od 86 od ukupno 310 turističkih zajednica kojima su poslani zahtjevi, a koje su iz dijela svojih prihoda, putem javnih poziva i temeljem zamolbi pojedinih organizacija civilnoga društva, dodijelile ukupno 13.180.927,56 kn, odnosno 0,8% od ukupno dodijeljenih sredstava iz javnih izvora u 2016. godini.

Analizirajući dostavljena i odobrena izvješća za 2016. godinu, utvrđeno je kako je sredstvima iz javnih izvora na nacionalnoj te lokalnoj i regionalnoj razini (su)financirano 36.575 programa i projekata organizacija civilnoga društva na kojima su zaposlene 16.831 osobe, odnosno 28.338 osobe koje su dobile naknadu za rad temeljem ugovora o (autorskom) djelu, dok je 497.227 volontera sudjelovalo u provedbi financiranih programa i projekata. Pri tome napominjemo da je isti projekt mogao zatražiti i ostvariti (su)financiranje iz državnog, lokalnog proračuna i proračuna trgovačkih društava, zbog čega podaci o broju zaposlenih i broju volontera odstupaju od podataka prikazanih u Registru neprofitnih organizacija.

Sastavni dio Izvješća jesu primjeri uspješno provedenih projekata organizacija civilnoga društva financiranih iz javnih izvora na nacionalnoj razini u 2016. godini (Prilog 1), objedinjeni prikaz financijskih sredstava dodijeljenih iz proračuna županija, gradova i općina u 2016. godini (Prilog 2.) i popis svih projekata i programa organizacija civilnoga društva financiranih iz javnih izvora u 2016. godini (Prilog 3.) koji će biti objavljen na platformi Središnjeg državnog portala otvorenih podataka Republike Hrvatske.

Izvješće je dostupno na internetskoj stranici Ureda za udruge.

Pisane vijesti