Zajednički odbor civilnog društva Europske unije i Hrvatske

Slijedom inicijative za osnivanjem Zajedničkog odbora civilnog društva Europske unije i Hrvatske (European Union-Croatia Civil Society Follow-up Committee), pokrenute u sklopu posjeta predsjednice Europskog gospodarskog i socijalnog odbora Hrvatskoj 11. listopada 2006., na 17. sjednici, održanoj 6. studenog 2006., Savjet za razvoj civilnog društva donio je zaključak o pokretanju postupka izbora 2 kandidata za članstvo u Odbor iz reda ostalih organizacija civilnog društva, te o uvjetima i kriterijima koje bi kandidati trebali zadovoljavati.

Nakon javnog Poziva za predlaganje kandidata za članstvo u Zajednički odbor, formirano je Povjerenstvo za odabir kandidata, koje je uvidom u dokumentaciju te razgovora s kandidatima koji su zadovoljili postavljene kriterije, donijelo zaključak da se u Zajednički odbor predlože sljedeći kandidati:
  1. Lidija Pavić-Rogošić, Hrvatska mreža za ruralni razvoj, Zagreb, Udruga Odraz, Zagreb i
  2. Tomislav Goll, Savez društava distrofičara Hrvatske, Zagreb, iz Slavonskog Broda


Pisane vijesti