Žuta točka - natječaj Hrvatske zajednice županija za izgradnju fundraising kulture u Hrvatskoj

Slika /pics/zuta tocka.png

Rok za prijavu na natječaj je 28. listopad 2021.

Hrvatska zajednica županija provodi natječaj putem kojeg prijavljene udruge mogu osvojiti besplatno sudjelovanje na prvoj edukaciji o fundraisingu u prvom kvartalu 2022. godine. 

Organizacija se prijavljuje slanjem videa u trajanju do 90 sekundi kojim će predstaviti misiju organizacije potencijalnim donatorima (građanima i tvrtkama). Organizacija prijavom daje dopuštenje Hrvatskoj zajednici županija da javno objavi video na svojim komunikacijskim kanalima.

Stručni žiri će po završetku natječaja odabrati najviše 21 udrugu (s područja svake županije i Grada Zagreba), a u žiriju, uz predstavnike Hrvatske zajednice županija, Zaklade Konrad Adenauer i Mladenku Majerić, sudjeluje i predstavnik Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Kriteriji za odabir videa su jasnoća vizije i misije organizacije, kvaliteta komunikacijske poruke, kreativnost i originalnost videa te usmjerenost na ciljanu publiku (donatore – građane i tvrtke) i snaga, odnosno poetncijal za ostvarivanje društvenog utjecaja organizacije u lokalnoj zajednici.

Više o uvjetima prijave na natječaj potražite na stranicama Hrvatske zajednice županija.

Najave