Baza europskih udruga

Baza europskih udruga nudi mogućnost pretraživanja udruga koje djeluju na području Europske unije, na nacionalnoj i transnacionalnoj razini, a pretraživanje se može provoditi prema području djelatnosti i prema nazivu. Svrhe ove baze podataka (sastavljene na temelju podataka dostupnih u bazi CONECCS Europske komisije) jest olakšati povezivanje domaćih organizacija civilnoga društva s onim europskima, s ciljem razmjene iskustava, stvaranja partnerstava i umrežavanja, što je od iznimne važnosti za sudjelovanje u nekim od aktivnostima programa Europa za građane, ili pak za podnošenje projektnih prijedloga nekim od stranih donatora.