Savjetovanje o Prijedlogu rješenja temeljnih pitanja uređenja statusa organizacija koje u Republici Hrvatskoj djeluju za opće dobro

Sukladno Operativnom planu Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva, Radna skupina Savjeta za razvoj civilnog društva za utvrđivanje kriterija o statusu organizacija od općeg dobra izradila je Prijedlog rješenja temeljnih pitanja uređenja statusa organizacija koje u Republici Hrvatskoj djeluju za opće dobro. Svrha ovog dokumenta je definirati kriterije za stjecanje statusa organizacije koja djeluje za opće dobro, a u skladu s činjenicom da je civilno društvo u Hrvatskoj dosegnulo stupanj razvoja na kojem je potrebno učiniti razlikovanje između organizacija civilnog društva koje se osnivaju s ciljem obavljanja djelatnosti za opće dobro i organizacija koje se osnivaju s ciljem zadovoljavanja potreba svojih članova.
 
Obzirom na širinu i brojnost područja koje će obuhvaćati, kao i na svrsishodnost i trajnost same primjene ovog dokumenta, Ured za udruge poziva sve predstavnike zainteresirane javnosti - institucije, organizacije te pojedince da svoje prijedloge, primjedbe i sugestije pošalju na adresu elektroničke pošte info@uzuvrh.hr, do 18. travnja 2008.

Napominjemo da ćemo po isteku roka za savjetovanje sve zaprimljene potpisane doprinose objaviti na internetskim stranicama Ureda za udruge. 

Izvješće o provedenom savjetovanju:
 

Sukladno Operativnom planu Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva, Radna skupina Savjeta za razvoj civilnog društva za utvrđivanje kriterija o statusu organizacija od općeg dobra izradila je Prijedlog rješenja temeljnih pitanja uređenja statusa organizacija koje u Republici Hrvatskoj djeluju za opće dobro. Svrha ovog dokumenta je definirati kriterije za stjecanje statusa organizacije koja djeluje za opće dobro, a u skladu s činjenicom da je civilno društvo u Hrvatskoj dosegnulo stupanj razvoja na kojem je potrebno učiniti razlikovanje između organizacija civilnog društva koje se osnivaju s ciljem obavljanja djelatnosti za opće dobro i organizacija koje se osnivaju s ciljem zadovoljavanja potreba svojih članova. Svrha ovog dokumenta je definirati kriterije za stjecanje statusa organizacije koja djeluje za opće dobro, a u skladu s činjenicom da je civilno društvo u Hrvatskoj dosegnulo stupanj razvoja na kojem je potrebno učiniti razlikovanje između organizacija civilnog društva koje se osnivaju s ciljem obavljanja djelatnosti za opće dobro i organizacija koje se osnivaju s ciljem zadovoljavanja potreba svojih članova.
Obzirom na širinu i brojnost područja koje će obuhvaćati, kao i na svrsishodnost i trajnost same primjene ovog dokumenta, Ured za udruge pozvao je sve predstavnike zainteresirane javnosti - institucije, organizacije te pojedince da svoje prijedloge, primjedbe i sugestije dostave Uredu za udruge zaključno do 18. travnja 2008.
U nastavku objavljujemo zaprimljene i potpisane doprinose organizacija civilnoga društva na Prijedlog rješenja temeljnih pitanja uređenja statusa organizacija koje u Republici Hrvatskoj djeluju za opće dobro.