IPA 2012

IPA 2012 "Organizacije civilnoga društva  Mehanizmi unutarnje kontrole za očuvanje standarda EU"  

Ovaj projekt bavi se pitanjima sudjelovanja građana u javnim poslovima i zaštitom ljudskih prava, s posebnim naglaskom na zaštitu prava nacionalnih manjina te pravima romske manjine u primjeni ljudskih prava. Projekt će se provoditi kroz tri komponente  programa (sheme) dodjele bespovratnih sredstava. Programi će biti usmjereni na doprinos organizacija civilnoga društva koji je ključan za trajnu primjenu cjelokupnog pravnog okvira usklađenog s pravnom stečevinom (acquisom) te za dugotrajnu održivost civilnog sektora.
Programi dodjele bespovratnih sredstava, odnosno natječaji koji se financiraju iz programa pretpristupne pomoći IPA 2012 – Nacionalni program za Hrvatsku u okviru programa IPA – komponenta: "Pomoć u tranziciji i izgradnja institucija" za 2012., objavljeni su u svibnju 2014. godine. 

Programi dodjele bespovratnih sredstava:

o Jačanje lokalnih partnerstava za otvorenu vlast i borbu protiv korupcije u odgovornom upravljanju prirodnim resursima 

Cilj je osiguravanje otvorene vlasti i transparentnosti u upravljanju javnim dobrima i prirodnim resursima Republike Hrvatske.

Svrha je afirmacija organizacija civilnoga društva kao jednakih i ravnopravnih partnera u osiguravanju otvorene vlasti i transparentnosti u upravljanju javnim dobrima.

Prioriteti:
- uspostavljanje civilno-javnih partnerstava za borbu protiv korupcije u području upravljanja javnim dobrima i prirodnim resursima
- povećanje sudjelovanja građana u savjetovanjima, obrazovnim programima, panel-raspravama, kampanjama podizanja svijesti za odgovorno upravljanje javnim dobrima i prirodnim resursima
- izgradnja kapaciteta organizacija civilnoga društva za borbu protiv korupcije u odgovornom upravljanju javnim dobrima i prirodnim resursima.

Natječajna dokumentacija nalazi se ovdje, a objavljena je i na internetskim stranicama SAFU-a

Ukupna vrijednost ugovorenih projekata je 2.055.047,94 EUR, a popis ugovorenih projekata možete naći ovdje.


Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za osiguravanja djelotvorne provedbe standarda EU u ostvarenju ljudskih prava

Cilj je osiguravanje učinkovite primjene standarda EU u osnaživanju ljudskih prava u Republici Hrvatskoj.

Svrha je afirmacija organizacija civilnoga društva kao jednakih i ravnopravnih partnera u osiguravanju dosljednog provođenja ljudskih prava i izgradnja mreže između organizacija civilnoga društva, kao i među-institucionalne suradnje za pomoć u pristupu ranjivih skupina ljudskim pravima.

Prioriteti:
- poboljšanje pristupa ranjivih skupina ljudskim pravima
- poboljšanje pristupa romske nacionalne manjine ljudskim pravima
- poboljšanje sudjelovanja građana u javnim stvarima i zaštiti ljudskih prava

Natječajna dokumentacija nalazi se ovdje, a objavljena je i na internetskim stranicama SAFU-a.

Ukupna vrijednost ugovorenih projekata je 3.182.815,26 EUR, a popis ugovorenih projekata možete naći ovdje.

Javno predstavljanje ugovorenih projekata


o Poticanje inovativnih oblika filantropije u lokalnim zajednicama za potporu održivosti organizacija civilnoga društva

Cilj je stvaranje okruženja za razvoj civilnoga društva u Republici Hrvatskoj. 

Svrha je promicanje filantropije kao potpornog mehanizma održivosti organizacija civilnoga društva.

Prioriteti:
- poticanje organizacija civilnoga društva za aktivno uključivanje i sudjelovanje u procesima vezanima uz jačanje inovativnih oblika filantropije u lokalnim zajednicama
- izgradnja kapaciteta malih organizacija civilnoga društva u zajednici za filantropske aktivnosti
- razvijanje multisektorskih partnerstava usmjerenih na rješavanje socijalnih problema u zajednici

Natječajna dokumentacija nalazi se ovdje, a objavljena je i na internetskim stranicama SAFU-a.

Ukupna vrijednost ugovorenih projekata je 525.050,58 EUR, a popis ugovorenih projekata možete naći ovdje

Javno predstavljanje ugovorenih projekata