2007. – 2008. godina

Tijekom 2007. i 2008. godine, uz brojne neformalne susrete i komunikaciju s drugim državnim institucijama u regiji i šire, Ured je dao vrlo aktivan doprinos prezentaciji i promociji hrvatskih iskustava u stvaranju poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva među ključnim akterima u državama članicama Europske unije, zemljama jugoistočne Europe, bivšeg Sovjetskog Saveza, ali i šire.

Dan hrvatskih udruga u Bruxellesu, 16. travnja 2007
U sklopu Programa informiranja i izobrazbe o Europskoj uniji, a u organizaciji Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva i European Citizens Action Service (ECAS) iz Bruxellesa, predstavnici 25 udruga iz Hrvatske, polaznika Programa, od 16. do 20. travnja 2007. godine sudjelovalo je u studijskom posjetu institucijama EU-a i krovnim europskim nevladinim mrežama sa sjedištem u Bruxellesu. Predstojnik Ureda za udruge aktivno je sudjelovao u predstavljanju postignuća Republike Hrvatske u odnosu na poticajni okvir za razvoj civilnog društva, organiziranog za predstavnike krovnih nevladinih mreža u Bruxellesu i predstavnike institucija Europske unije.

Regionalna konferencija gospodarskih i socijalnih vijeća i srodnih institucija jugoistočne Europe i Crnomorske regije „Socijalni i civilni dijalog – Sredstva ostvarivanja demokratske tranzicije i jamstvo uspjeha partnerstva s EU-om i procesa pristupanja EU-u“, 25. i 26. lipnja 2007., Sofija, Bugarska
Predstojnik Ureda za udruge, dr. sc. Igor Vidačak, sudjelovao je na Regionalnoj konferenciji gospodarskih i socijalnih vijeća i srodnih institucija jugoistočne Europe i Crnomorske regije pod nazivom Socijalni i civilni dijalog – Sredstva ostvarivanja demokratske tranzicije i jamstvo uspjeha partnerstva s EU-om i procesa pristupanja EU-u, koja se u organizaciji Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora te Gospodarskog i socijalnog vijeća Republike Bugarske održala 25. i 26. lipnja 2007. u Sofiji. Na poziv organizatora, predstojnik Ureda za udruge održao je u uvodnom, plenarnom dijelu konferencije izlaganje o modelima savjetovanja između Vlade i organizacija civilnog društva i mogućnostima jačanja civilnog dijaloga u Hrvatskoj.

Konferencija „Financiranje udruga iz javnih izvora“, 13.-14. rujna 2007., Bukurešt, Rumunjska
Na poziv Europskoga centra za neprofitno pravo i rumunjske Zaklade za razvoj civilnog društva, predstojnik Ureda sudjelovao je u radu međunarodne konferencije „Financiranje udruga iz javnih izvora“, koja se od 13. do 14. rujna 2007. održala u Bukureštu. Predstojnik je održao izlaganje na temu standarda za financiranje projekata i programa udruga iz državnog proračuna, sukladno Kodeksu pozitivne prakse, usvojenom u Hrvatskom saboru u veljači 2007.

Regionalna konferencija „Kroz suradnju prema integracijama“, 7.-10. listopada 2007., Pržno, Crna Gora
Na poziv Vlade Republike Crne Gore, predstojnik Ureda za udruge sudjelovao je na regionalnoj konferenciji „Kroz suradnju prema integracijama“, koja se uz potporu njemačke razvojne agencije GTZ, održala u listopadu 2007. u Pržnom, u Crnoj Gori. Predstojnik Ureda održao je izlaganje na temu postignuća u jačanju poticajnog okvira za dijalog organizacija civilnoga društva i Vlade RH u procesu pristupanja EU-u. U sklopu konferencije dogovorena je daljnja suradnja između Ureda za udruge Vlade RH i Kancelarije za suradnju s nevladinim organizacijama Vlade Republike Crne Gore.

Regionalna konferencija „Uloga obrazovanja u prevenciji rodno uvjetovanog nasilja“, 13.-16. studenog 2007., Zenica, BiH
Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske sudjelovao je u radu druge regionalne konferencije održane u Zenici od 13. do 16. studenog 2007. Konferenciju su organizirali CARE International North West Balkans, CESI iz Zagreba, Medica iz Zenice i Autonomni ženski centar iz Beograda, u partnerstvu s Agencijom za ravnopravnost spolova BIH i Pedagoškim zavodom iz Zenice. Konferenciji je prisustvovalo oko 100 predstavnika/predstavnica vladinih i nevladinih organizacija iz BiH, Srbije i Hrvatske koji se bave edukacijom i prevencijom rodno uvjetovanog nasilja. Prezentacija Ureda za udruge bila je usmjerena na suradnju s organizacijama civilnoga društva koje se bave prevencijom rodno uvjetovanog nasilja, mehanizme suradnje na primjeru programiranja fondova EU-a i mogućnosti za poboljšanje suradnje s ciljem  prikaza primjera dobre prakse u Hrvatskoj.

Konferencija „Suradnja vlade s civilnim sektorom“, 4. ožujka 2008., Skopje, Makedonija
Prva regionalna konferencija vladinih ureda za suradnju s udrugama pod nazivom „Suradnja vlade s civilnim sektorom“ održana je 4. ožujka 2008. u Skopju. Regionalnu konferenciju organizirao je Odjel za suradnju s nevladinim organizacijama Vlade Republike Makedonije, a sudjelovali su predstavnici Makedonije, Slovenije, Hrvatske, Srbije, Albanije i Crne Gore. Svrha konferencije bila je osnažiti kapacitete vladinih institucija u oblikovanju i uspostavljanju kvalitetnije suradnje s civilnim sektorom te razmotriti mogućnosti uspostave održivih modela sudjelovanja civilnog društva u kreiranju javnih politika.

Konferencija „Civilni dijalog u Hrvatskoj i Sloveniji: razmjena iskustava i dobre prakse“, 19. ožujka 2008., Zagreb, Hrvatska
Ured za udruge organizirao je u suradnji sa Savjetom za razvoj civilnog društva, konferenciju „Civilni dijalog u Hrvatskoj i Sloveniji: razmjena iskustava i dobre prakse“, koja je održana 19. ožujka 2008. u Zagrebu. Svrha je konferencije bila omogućiti razmjenu iskustava, znanja i dobre prakse u području civilnog dijaloga između Hrvatske i Slovenije, kao i poticati raspravu između svih državnih i nedržavnih dionika dviju zemalja na temu mogućih poboljšanja postojećih praksi demokratskog sudjelovanja. Cijela rasprava bila je istodobno postavljena u širu europsku perspektivu, kojoj su pridonijeli predstavnici institucija Europske unije i europskih udruga.

Konferencija „Snažniji glas civilnog društva u europskom susjedstvu“ 2. travnja 2008., Brdo pri Kranju, Slovenija
Predstojnik Ureda za udruge održao je plenarno izlaganje na konferenciji pod nazivom „Snažniji glas civilnog društva u europskom susjedstvu“, koja se održala 2. travnja 2008., uz potporu slovenskog predsjedanja Europskom unijom, a u organizaciji ECAS-a iz Bruxellesa, CNVOS-a iz Ljubljane i Europske komisije. Konferencija je otvorila prigodu za civilno društvo da Europskoj uniji pošalje snažnu poruku o potrebi razvijanja koherentne i koordinirane strategije održivog civilnog društva izvan njezinih granica.

Drugi Forum civilnog društva zapadnog Balkana, 4.-5 lipnja 2008., Ljubljana, Slovenija
U organizaciji Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora u Ljubljani se, 4. i 5. lipnja 2008., održao Drugi Forum civilnoga društva zapadnog Balkana. U sklopu slovenskog predsjedanja Vijećem Europske unije, Forum je zamišljen kao mjesto gdje će članovi Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora, predstavnici organizacija civilnog društva iz regije i Europske unije, kao i različite europske institucije i međunarodne organizacije, razmjenjivati mišljenja o trenutačnoj situaciji, potrebama i budućim izazovima za civilno društvo u pojedinim aspektima. Na poziv Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora predstojnik Ureda održao je izlaganje na temu struktura za civilni dijalog u Republici Hrvatskoj.

Okrugli stol „Institucionalni modeli suradnje države i civilnog društva“, 18. lipnja 2008., Beograd, Srbija
Na poziv Europskoga centra za neprofitno pravo iz Budimpešte, predstojnik Ureda za udruge izlagao je na okruglom stolu Institucionalni modeli suradnje države i civilnog društva, održanom u Beogradu 18. lipnja 2008. Okrugli stol organiziran je u suradnji s Građanskim inicijativama i timom Potpredsjednika Vlade Republike Srbije za provedbu Strategije za smanjenje siromaštva.

Konferencija „Stvaranje novih mogućnosti: regionalna konferencija o odnosima države i civilnog društva“, 3.-5. srpnja 2008., Bazaleti, Gruzija
Predstojnik Ureda održao je izlaganje i aktivno sudjelovao u radu regionalne konferencije o odnosima države i civilnog društva koju je organizirao Europski centar za neprofitno pravo, u suradnji s Institutom za civilno društvo iz Gruzije. Svrha konferencije bila je upoznati predstavnike državnih institucija i civilnog društva iz Gruzije, Armenije, Azerbajdžana i Moldavije o mogućnostima stvaranja pravnog i institucionalnog okvira za potporu razvoju civilnog društva u tim zemljama.

Konferencija „Civilno društvo kao poveznica između EU-a i susjednih država“, 29.-30. rujna 2008., Zadar, Hrvatska
Ured za udruge aktivno se uključio kao suorganizator konferencije „Civilno društvo kao poveznica između EU-a i susjednih država“, u suradnji s Nacionalnom zakladom za razvoj civilnoga društva te europskom organizacijom ECAS – European Citizen Action Service, održane 29. i 30. rujna 2008. u Zadru. U sklopu konferencije, predstojnik Ureda održao je izlaganje na temu provedbe ciljeva Ljubljanske deklaracije o suradnji EU-a, nacionalnih vlada i civilnog društva u jačanju održivosti organizacija civilnog društva.

Suradnja s makedonskim Odjelom za suradnju s nevladinim organizacijama
Uz potporu Europske komisije, u Uredu za udruge tijekom srpnja 2007. godine boravio je Miho Vladimirov, savjetnik u Odjelu za suradnju s nevladinim organizacijama iz Glavnog tajništva Vlade Republike Makedonije, radi uspostavljanja suradnje između Ureda za udruge Vlade RH i srodnog odjela u makedonskoj Vladi. Svrha posjeta bila je upoznavanje s primjerima dobre prakse u pogledu funkcioniranja i stupnja razvijenosti okvira za potporu razvoju civilnog društva u Hrvatskoj. Tijekom boravka u Hrvatskoj Vladimirov je sudjelovao na događanjima u organizaciji Ureda i omogućeni su mu posjeti ključnim institucijama i organizacijama kako bi se upoznao s postignućima organizacija civilnog društva i njihovim djelokrugom rada, suradnjom s ostalim organizacijama te institucijama javnog sektora.