Dan hrvatskih udruga u Bruxellesu

U sklopu Programa informiranja i izobrazbe o Europskoj uniji, a u organizaciji Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva i European Citizens Action Service (ECAS) iz Bruxellesa, predstavnici 25 udruga iz Hrvatske, polaznika ovoga Programa, od 16. do 20. travnja 2007. godine sudjelovali su u studijskom posjetu institucijama EU i krovnim europskim nevladinim mrežama sa sjedištem u Bruxellesu.

Pisane vijesti