Održani Dani otvorenih vrata udruga 2018.

Udruge širom Hrvatske otvorile su svoja vrata zainteresiranim građanima kroz više od 440 različitih događanja tijekom trodnevne manifestacije Dani otvorenih vrata udruga 2018.

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske već tradicionalno organizirao je Dane otvorenih vrata udruga u razdoblju od 24. do 26. svibnja 2018. Kako bi građanima približile svoje programe i aktivnosti, udruge širom Hrvatske organizirale su brojne kreativne radionice, predavanja, predstave, akcije te na inovativne načine predstavile svoje društveno korisne projekte i programe, ali i mogućnosti uključivanja građana u volonterske programe. Poseban je naglasak ove godine bio na predstavljanju rezultata projekata i programa udruga financiranih sredstvima iz javnih izvora, kako bi time pridonijeli još većoj otvorenosti i boljoj transparentnosti rada udruga u Hrvatskoj.

U sklopu Dana otvorenih vrata udruga 2018. u četvrtak 24. svibnja, Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske, u suradnji sa Savjetom za razvoj civilnoga društva Krapinsko – zagorske županije, u prostorijama Centra za mlade i nezavisnu kulturu u Zaboku organizirao je događanje pod nazivom “Suradnja Županije s civilnim društvom” u sklopu kojeg je župan Željko Kolar potpisao Deklaraciju o suradnji županija i organizacija civilnog društva u Republici Hrvatskoj. Deklaracija o suradnji županija i organizacija civilnog društva u Republici Hrvatskoj koja je ovom prigodom predstavljena i potpisana od strane župana Krapinsko – zagorske županije, nastala je uvažavajući činjenicu da je razvijeno civilno društvo jedna od pretpostavki i mjerila demokracije i stabilnosti političkoga sustava, a suradnja javne vlasti s građanima i civilnim društvom u stvaranju, provedbi i praćenju javnih politika jedno od temeljnih obilježja države koja služi svojim građanima, te imajući u vidu Europsku povelju o lokalnoj samoupravi i Nacionalnu strategiju stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva. Više o događanju možete pronaći ovdje.

U petak, 25. svibnja u prostoru Hrvatske udruge za odnose s javnošću održana je dodjela nagrada u sklopu Javnog poziva „Komunikacijska podrška društveno korisnim programima udruga“. Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske u suradnji s Hrvatskom udrugom za odnose s javnošću već treću godinu provodi ovaj Javni poziv kako bi udruge uz financijsku potporu te pro bono podršku agencija za odnose s javnošću uspješno promovirale društveno korisne projekte i pozitivan doprinos civilnoga društva u razvoju kulture solidarnosti.
Ove godine u suradnji s  s agencijama za odnose s javnošću Abeceda komunikacije i Mediahint dvije udruge dobit će stručnu komunikacijsku podršku te financijsku potporu u iznosu od 30.000 kuna, a u provedbi projekata sudjelovat će i studenti odnosa s javnošću. Više pronađite ovdje.

U subotu 26. svibnja zainteresirani građani i građanke naučili su više o bogatoj povijesti udruživanja u gradu Zagrebu u sklopu Šetnje kroz povijest udruživanja u Zagrebu. Šetnjom se željela približiti bogata povijest djelovanja udruga u Zagrebu koje su značajno doprinijele društveno ekonomskom razvoju, te postavile temelje modernog civilnog društva. Izvještaj s događanja pronađite ovdje. 

 

Pisane vijesti