Poziv na predlaganje predstavnika organizacija civilnoga društva u Upravljački odbor za Blok darovnicu za organizacije civilnoga društva i Upravljački odbor za Partnersku blok darovnicu

Poziv je otvoren do 31. listopada 2021.

U sklopu Švicarsko-hrvatskog programa suradnje u nadležnosti Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske se nalaze dvije darovnice ukupne vrijednosti 7,48 milijuna švicarskih franaka pod nazivom Blok darovnica za organizacije civilnoga društva te Partnerska blok darovnica. 

Više o Švicarsko-hrvatskom programu suradnje pronađite ovdje.

Ured za udruge osnovao je Upravljačke odbore za blok darovnice koji obavljaju sljedeće zadaće:
  • usvajaju kriterije odabira i natječajnu dokumentaciju za pozive koji će se objaviti u okviru darovnice;
  • odobravaju konačnu listu projekata koji će se financirati u okviru darovnice;
  • raspravljaju i usvajaju izvještaje o napretku u provedbi darovnice;
  • predlažu mjere za unaprjeđenje provedbe darovnice;
  • po potrebi revidiraju kriterije odabira.  
 
S obzirom na to da neki od izabranih članova nisu više u mogućnosti sudjelovati u radu odbora, potrebno je izabrati:
  • 2 predstavnika/ce organizacija civilnoga društva s pravom glasa u Upravljački odbor za Blok darovnicu za organizacije civilnoga društva
  • 2 predstavnika/ce organizacija civilnoga društva u svojstvu promatrača za Upravljački odbor za Partnersku blok darovnicu

Molimo sve zainteresirane organizacije civilnoga društva da putem obrazaca dostave prijedloge kandidata za članove i zamjene članova navedenih upravljačkih odbora. Poziv je otvoren do 31. listopada 2021.
 
Obrazac za prijavu kandidata za člana Upravljačkog odbora za Blok darovnicu za organizacije civilnoga društva

Obrazac za prijavu kandidata za člana Upravljačkog odbora za Partnersku blok darovnicu

 
Prijedlozi se dostavljaju Uredu za udruge na elektroničku adresu: savjet@udruge.vlada.hr ili članovima Savjeta za razvoj civilnoga društva - predstavnicima udruga prema području djelovanja, a popis članova s elektroničkim adresama pronađite na web stranici Ureda udruge.   

Pisane vijesti