Rezultati provedenog postupka procjene kvalitete u sklopu Poziva "Osnaživanje doprinosa organizacija civilnoga društva obrazovanju za održivi razvoj za unaprjeđenje ekonomske i socijalne kohezije – II. rok

Slika /slike/Odrzivi razvoj.jpg

Procijenjene su projektne prijave koje su zaprimljene na ovaj Poziv s rokom prijave 10. prosinca 2018.
 

Povjerenstvo za ocjenjivanje projektnih prijava provelo je ocjenjivanje projektnih prijedloga prema kriterijima odabira usvojenima od strane Upravljačkog odbora i propisanima Uputama za prijavitelje Poziva za dostavu projektnih prijedloga „Osnaživanje hrvatsko-švicarskih partnerstava za lokalni društveno-ekonomski rast i razvoj“.

Temeljem provedenog ocjenjivanja i u skladu sa Uputama za prijavitelje, Ured za udruge Vlade RH objavljuje Rang listu privremeno odabranih projektnih prijedloga uz naznaku prijavitelja i naziva projekta:
 
  1. Udruga Zona za poboljšanje kvalitete življenja – EKO LAB    91 bod
  2. Klaster Lika Destination -  Mladi za održivi razvoj Like       90,5 bodova
  3. Life Potential organizacija – Održivi razvoj društva kreće od mladih    89,5 bodova
  4. Dječja osječka kreativna kućica DOKKICA – Učenje u zajednici      87,5 bodova
  5. Udruga žena Velike Pisanice – Obrazovanje za održivi razvoj    81,5 bodova
  6. Izviđački klub Javor Osijek – Izviđački koraci za održivi razvoj   79,5 bodova
  7. ZIR – zajednica i razvoj – STEaM Lika – obrazovanjem do održivog razvoja     76 bodova
  8. Međunarodni institut za klimatske aktivnosti – Klima u našem dvorištu          74,5 bodova
  9. Udruga „GRAD“ – Promicanje obrazovnog programa održivog razvoja u OŠ Brestje    73 boda
  10. Kulturna udruga Kreativa, edukativa. Aktiva – KrEdA – Sinergija tradicije i baštine za održivu zelenu budućnost   72 boda
 
Temeljem provedenog ocjenjivanja i u skladu s Uputama za prijavitelje Rang liste rezervnih  projektnih prijedloga nema jer ostale projektne prijave nisu ostvarile propisani minimalni broj bodova (70 bodova).

Ured za udruge zatražit će dodatnu dokumentaciju od navedenih prijavitelja u skladu s Uputama za prijavitelje (točka 6.2 – Dostava dodatne dokumentacije).

Vijest ažurirana 23. travnja 2019.

Pisane vijesti | Švicarsko-hrvatski program suradnje