Ured za udruge sudjelovao na konferenciji o javno-civilnom partnerstvu i sudioničkom upravljanju u kulturi

  • Slika /slike/Bale-web1.jpg
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika

21. i 22. ožujka 2019. djelatnice Ureda za udruge sudjelovale su na konferenciji u Balama

Na konferenciji pod nazivom "“Izazovi održivosti partnerstava temeljenih na sudioničkom upravljanju” djelatnice Ureda za udruge predstavile su Poziv Ureda za udruge "Prostori sudjelovanja razvoj programa revitalizacije prostora u javnom vlasništvu kroz partnerstvo OCD-a i lokalne zajednice" koji se financira iz Europskog socijalnog fonda. Cilj Poziva je povećati raspon usluga organizacija civilnoga društva koje su od općeg interesa za građane kojima se unapređuje kvaliteta življenja u lokalnoj zajednici kroz povećanje iskorištenosti prostora u javnom vlasništvu.

Također, predstavljene su mogućnosti financiranja za organizacije civilnoga društva te jedinice lokalne i područne samouprave iz programa Europa za građane.

Konferencija je bila namijenjena članovima i zaposlenicima udruga i umjetničkih organizacija, zaposlenicima javnih ustanova u kulturi kojima je osnivač jedinica lokalne ili područne samouprave te zaposlenicima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Svrha konferencije bila je jačanje kapaciteta sudionika u području sudioničkog upravljanja i maksimalne iskoristivosti potencijala javnih infrastruktura. Konferencija je organizirana u okviru projekta Mi plus kojeg provodi udruga Metamedij, a financira se iz Europskog socijalnog fonda. 

Pisane vijesti