Poziv na predlaganje predstavnika organizacija civilnoga društva za članove Nacionalne kontakt točke kao trajnog mehanizma za promicanje i primjenu smjernica za odgovorno poslovanje Organizacije za gospodarsku suradnju i razvoj (OECD)

Slika /slike/1. pravo na pristup.jpg

Rok za dostavu kandidatura je četvrtak 12. rujna 2019.

Odlukom Vlade Republike Hrvatske od 23. svibnja 2019. (u prilogu), osnovana je Nacionalna kontakt točka, kao trajni mehanizam za promicanje i primjenu smjernica za odgovorno poslovanje Organizacije za gospodarsku suradnju i razvoj (OECD).
 
Prema navedenoj Odluci, Nacionalna kontaktna točka je zadužena za promicanje i pružanje informacija o Smjernicama za odgovorno poslovanje te za ponudu dobrih usluga, uključujući i pristup postupcima mirenja ili posredovanja kako bi se pomoglo strankama u rješavanju pitanja koje se odnose na primjenu Smjernica. Nacionalnu kontaktnu točku čine dva tijela: Tajništvo i Vanjsko tijelo.

Vanjsko tijelo čine i dva predstavnika organizacija civilnoga društva, i to:

- jedan predstavnik udruga koje se bave zaštitom ljudskih prava
- jedan predstavnik udruga koje se bave zaštitom okoliša
 
Molimo sve zainteresirane organizacije civilnoga društva koje djeluju u području zaštite ljudskih prava i zaštite okoliša da putem obrasca dostave prijedloge kandidata za člana Vanjskog tijela Nacionalne kontakt točke.
Rok za dostavu kandidatura je četvrtak 12. rujna.

Prijedlozi se dostavljaju direktno Uredu za udruge na elektroničku adresu: savjet@udruge.vlada.hr ili članovima Savjeta za razvoj civilnoga društva - predstavnicima udruga prema području djelovanja, a popis članova s elektroničkim adresama pronađite ovdje.  

Pisane vijesti