Aplikacija UdrugeInfo dostupna na svim mobilnim platformama

Slika /slike/banneri/fotka-udrugeinfo.png

Aplikacija UdrugeInfo dostupna je za preuzimanje na svim mobilnim platformama (Android, iPhone, Windows Phone)  te omogućuje jednostavno pretraživanje podataka o udrugama registriranim prema Zakonu o udrugama.

Putem aplikacije, građani mogu pretraživati aktivnosti udruga prema mjestu i vremenu njihovog održavanja, odnosno informacijama koje su sadržane u Registru udruga te stupiti u kontakt s udrugom koja im je od interesa. Pretraživanje je omogućeno korištenjem interaktivne karte Republike Hrvatske.
 
Pozivamo sve udruge na suradnju u predstavljanju građanima mogućnosti sudjelovanja u aktivnostima od interesa za opće dobro koje udruge provode širom Hrvatske, korištenjem aplikacije Udrugeinfo.
 
Putem internetske stranice: https://udrugeinfo.uzuvrh.hr registrirajte profil Vaše udruge te unesite aktivnosti i usluge koje planirate provoditi (ali i potrebe za volonterima) u sljedećem razdoblju od 6 mjeseci, a koje želite predstaviti građanima. Korisničke upute za rad sa aplikacijom je moguće pregledati odabirom gumba POMOĆ.
 
Za sva pitanja i podršku oko korištenja aplikacije, možete se obratiti na e-mail: drina.cavar@uzuvrh.hr
 
Unaprijed zahvaljujemo svim udrugama na suradnji i doprinosu koji daju jačanju aktivnog građanstva u Republici Hrvatskoj.

Pisane vijesti