Dani otvorenih vrata udruga 2020.

Slika /slike/banneri/DOVU banner 2.jpg

Ured za udruge poziva udruge da organiziraju i prijave događanje u sklopu Dana otvorenih vrata udruga 2020. 

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske tradicionalno organizira manifestaciju Dani otvorenih vrata udruga s ciljem informiranja javnosti o radu udruga u lokalnoj i široj zajednici. Dani otvorenih vrata udruga 2020. održavaju se od 20. do 23. svibnja diljem Hrvatske.

To je prilika građanima za sudjelovanje u brojnim kreativnim radionicama, predavanjima, predstavama, akcijama, te za upoznavanje s različitim društveno korisnim projektima i programima, ali i mogućnostima volontiranja u udrugama. Organiziranjem ove manifestacije Ured za udruge želi povećati vidljivost djelovanja udruga, posebno onih koje provode programe i projekte od interesa za opće dobro financirane iz javnih izvora, te poboljšati percepciju udruga u javnosti.

Za sudjelovanje u Danima otvorenih vrata udruga udruge se prijavljuju putem aplikacije UdrugeInfo gdje će, uz druge najave događanja koje udruge putem aplikacije uobičajeno prijavljuju, biti vidljiva različita događanja udruga u sklopu Dana otvorenih vrata udruga. Udruge svoja događanja mogu prijavljivati do početka same manifestacije, a za udruge koje se pravovremeno prijave osigurani su promotivni materijali.

Budući da su udruge jedan od najvažnijih aktera i pokretača lokalnog razvoja, Ured za udruge putem Javnog poziva želi ostvariti partnerstvo s udrugama koje će kroz svoje aktivnosti potaknuti uključenost većeg broja udruga na lokalnim razinama u manifestaciju te potaknuti građane na sudjelovanje u aktivnostima udruga za vrijeme manifestacije. 

Javni poziv „Suradnja u organizaciji Dana otvorenih vrata udruga 2020.“

Pisane vijesti