Godišnji plan natječaja tijela državne uprave za 2020. godinu

Slika /slike/IPA/IPA 2009 program.jpg

Ured za udruge pripremio je objedinjeni Godišnji plan natječaja i drugih programa financiranja udruga iz javnih izvora na nacionalnoj razini u 2020. godini.

Temeljem članka 57. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/2015) Ured za udruge pripremio je objedinjeni Godišnji plan natječaja i drugih programa financiranja udruga iz javnih izvora na nacionalnoj razini u 2020. godini.
 
Godišnji plan natječaja za 2020. godinu uključuje podatke o planiranim javnim natječajima i pozivima koje javni davatelji planiraju objaviti i financirati u 2020. godini. Godišnji plan natječaja sadrži 84 programa za dodjelu bespovratnih sredstava projektima i programima organizacija civilnoga društva ukupne vrijednosti od preko 444 milijuna kuna koje 23 davatelja planiraju dodijeliti u 2020. godini.
 
Davatelji sredstava su tijela državne uprave, uredi Vlade RH, javne zaklade te druga javna tijela koja djeluju na nacionalnoj razini, a programi i projekti financirati će se sredstvima državnog proračuna, iz dijela prihoda od igara na sreću (tzv. lutrijska sredstva) te inozemnih fondova.
 
Planirano je financiranje od preko 6.300 projekata i programa organizacija civilnoga društva u područjima skrbi o hrvatskim braniteljima i stradalnicima Domovinskog rata, socijalne skrbi, razvoju volonterstva, pravima djece, izvaninstitucionalnom odgoju i obrazovanju, promicanju znanosti, programa za učenike pripadnike nacionalnih manjina, pomoćnika u nastavi, promicanja ljudskih prava i prava nacionalnih manjina, demokratizacije i razvoja civilnog društva, zaštite potrošača, suradnje s LAG-ovima, međunarodne razvojne suradnje, medijske pismenosti, kulture, potpore proizvođačima u području poljoprivrede, pravnih klinika te  u području kaznenih djela i izvršavanja kazne zatvora, strukovnih udruga u turizmu, tražitelja međunarodne zaštite, zaštite okoliša, zaštite zdravlja i borbe protiv ovisnosti, aktivnosti sporta, potpora u zapošljavanju te drugim područjima od interesa za opće dobro.
 
Godišnji plan prikazuje i okvirne rokove raspisivanja i završetka natječaja, te potpisivanja ugovora, a informacije u godišnjem planu podložne su dopunama te će biti ažurirane po potrebi.
 
 
Sektorske analize dostupne su ovdje, a godišnji plan natječaja možete pronaći ovdje (ažurirano 2. ožujka 2020. godine)
 
Napominjemo kako Godišnji plan natječaja za 2020. godinu ne sadrži podatke o planiranom financiranju iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“ budući da je Godišnji plan objave Poziva za ESF objavilo nadležno Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava na mrežnim stranicama Europskog socijalnog fonda te je Ministarstvo zaduženo i za redovito ažuriranje plana objave
 
Više informacija o Europskom socijalnom fondu moguće je pronaći na mrežnim stranicama - www.esf.hr.
 

Pisane vijesti