Definirani višegodišnji prioriteti programa Europa za građane za period 2016.-2020.

Slika /slike/Pristup informacijama - genericke slike/EzG 2016. fotka.jpg

Europska komisija je 18. prosinca 2015. godine usvojila Radni program za program Europa za građane za 2016. godinu kojim su, između ostaloga, definirani prioriteti Programa. 

Važno je istaknuti kako od 2016. godine više neće postojati jednogodišnji prioriteti (nekoliko prioriteta koji važe samo za pojedinu godinu), već isti višegodišnji prioriteti za čitavo razdoblje od 2016. do 2020. godine. Cilj ove promjene jest potencijalnim korisnicima dati više vremena za planiranje i pripremu projektnih prijedloga. Naravno, Komisija zadržava pravo dopune i/ili izmjene prioriteta ukoliko se za time pokaže potreba zbog novonastalih političkih okolnosti, no to će učiniti samo uz prethodne konzultacije s predstavnicima grupe za civilni dijalog i članovima Programskog odbora.

Nadležnost za program Europa za građane službeno je preuzela Glavna uprava za migracije i unutarnje poslove (DG HOME), u odnosu na prije kad je tu funkciju nosila Glavna uprava za komunikaciju (DG COMM). Sukladno tome, od sada će se, uz prioritete Programa, poseban naglasak stavljati i na teme imigrantske krize te savjetujemo da projektni prijedlozi budu oblikovani na način da barem dijelom pokrivaju ovu temu, pogotovo jer je Hrvatska jedna od onih europskih država koje su direktno uključene u zbrinjavanje i pružanje humanitarne pomoći imigrantima.
Za period 2016.-2020. teme su odabrane s ciljem poticanja rasprava o važnim događajima u starijoj, ali i recentnijoj europskoj povijesti (Europsko sjećanje), ali i o socijalnim, ekonomskim i političkim temama na EU razini (Demokratski angažman i građansko sudjelovanje), konkretnije:

Cjelina 1. Europsko sjećanje

1. Komemoracija značajnih povijesnih prekretnica u novijoj europskoj povijesti 
    2016 – 2017 – 2018 – 2019 – 2020*
2. Civilno društvo i građansko sudjelovanje pod totalitarnim režimima
3. Ostracizam i gubitak državljanstva pod totalitarnim režimima: izvlačenje pouke za današnjicu
4. Demokratska tranzicija, pristupanje Europskoj uniji i europeizacija 


 


Cjelina 2. Demokratski angažman i građansko sudjelovanje  

1. Razumijevanje i rasprava o euroskepticizmu
2. Solidarnost u vremenima krize
3. Sprečavanje stigmatizacije „imigranata“ i izgradnja drukčije predodžbe s ciljem
    poticanja interkulturnog dijaloga i međusobnog razumijevanja
4. Rasprava o budućnosti Europe
 
 

Pisane vijesti | Europa za građane