Dodjela državne nagrade za volontiranje za 2007. godinu - Javni poziv Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti objavljuje Javni poziv za dodjelu državne nagrade za volontiranje u 2007. godini.

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti na temelju članka 3. Pravilnika o državnoj nagradi za volontiranje (NN br. 106/07), a u svezi s člankom 24. stavak 5. Zakona o volontiranju (NN br. 58/07) objavljuje

 
 
JAVNI POZIV
 

ZA DODJELU DRŽAVNE NAGRADE ZA VOLONTIRANJE U 2007. GODINI

 
I
 
 

Predmet Javnog poziva je dodjela državne nagrade za volontiranje u 2007. godini.

Državna nagrada dodjeljuje se za najznačajnije okončane aktivnosti pojedinaca i pravnih osoba u volonterskom radu i organiziranju volontiranja koje su sukladno Zakonu o volontiranju:

- dovele do poboljšanja kvalitete življenja više osoba, skupina osoba ili općoj dobrobiti,

- dovele do aktivnog uključivanja više osoba ili skupina osoba u društvena zbivanja,

- pridonijele razvoju humanog društva te volonterstva. 
 
II
 

Pozivaju se sve pravne i fizičke osobe da daju prijedloge za kandidate za godišnju državnu nagradu za volontiranje u 2007. godini.

 
Prijedlog mora sadržavati:
- naziv nagrade za koju se predlaže
- podatke o predlagatelju i kandidatu (ime i prezime za fizičke osobe odnosno naziv, sjedište i ime ovlaštene osobe za pravne osobe)
- pisanu suglasnost kandidata za sudjelovanjem u ovom postupku
- životopis kandidata
- opis rada kandidata s obrazloženjem
- dokumentaciju koja potvrđuje da kandidat ispunjava kriterije i uspješnost djelovanja u području za koje se dodjeljuje Državna nagrada.
 
III
 

Javni poziv objavit će se u dnevnom tisku i na web stranici Ministarstva www.mobms.hr.

Sve dodatne informacije moguće je dobiti na telefon 01/6177-450.

Ponude sa svom traženom dokumentacijom mogu se poslati poštom ili osobno predati u Ministarstvu obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, Zagreb, Park Stara Trešnjevka 4, s naznakom „za Nacionalni odbor za razvoj volonterstva“.

Nepotpuni prijedlozi kao i oni dostavljeni izvan roka neće se razmatrati.

Priložena dokumentacija neće se vraćati podnositeljima prijedloga, ali se ista može preuzeti u samom Ministarstvu.

Sve u roku pristigle ponude s potpunom dokumentacijom razmotrit će Nacionalni odbor za razvoj volonterstva.

Prijedlozi temeljem ovog javnog poziva mogu se podnositi od dana objave do 20. studenog 2007. godine.

MINISTARSTVO OBITELJI, BRANITELJA I MEĐUGENERACIJSKE SOLIDARNOSTI

                                                                      

Pisane vijesti