Održan godišnji Forum Europa za građane 2007

Održan godišnji Forum Europa za građane 2007
 
Godišnji Europa za građane Forum 2007 organiziran je unutar novog programa Europske komisije Europa za građane, od nedavno otvorenog i za Hrvatsku, a kojime se u razdoblju od 7 godina pruža financijska potpora raznim oblicima djelovanja organizacija civilnoga društva i inicijativama bratimljenja gradova.
 

Forum je okupio predstavnike lokalne samouprave i predstavnike organizacija civilnoga društva iz čitave Europe, među kojima i uspješne korisnike programa, te je ugostio svečanost dodjele nagrade Golden Stars Awards 2007 kojime se nagrađuje 10 nabolje ocjenjenih projekata programa Europa za građane.
Gđa Odile Quintin, glavna direktorica Opće uprave za obrazovanje i kulturu Europske komisije istakla je kako je samim nazivom programa naznačeno kako se radi o alatu Europske komisije koji je namijenjen građanstvu i za cilj ima ojačati osjećaj pripadnosti građana Europi, poticati dijalog i njihovo aktivno sudjelovanje, kao i interkulturalni dijalog uzajamnog poštivanja različitosti, suživota, i naposljetku solidarnost u Europi. Forum predstavlja inicijativu Europske komisije za okupljanjem svih dionika programa u svrhu susreta i razmjene mišljenja, kako bi se Komisiji pružila informacija o potrebama i prioritetima koje sami građani prepoznaju kao potencijal daljnjeg razvoja programa Europa za građane.
Godina 2008. biti će u znaku interkulturalnog dijaloga, pored stalnih prioritetnih tema programa, i u tom kontekstu raspravljalo se o zajedničkoj kulturi Europljana kao preduvjeta strukturiranog dijaloga među svim kulturnim dionicima u Europi jer, prema njenim riječima, „kultura ujedinjuje ljude i nadilazi različitosti“. Svi programi ove Opće uprave potpadaju u sferu interkulturalnosti, a kako bi se osigurala održivost kulturne politike Europske komisije Komisija provodi aktivnosti vidljivosti i promicanja vrijednosti programa,  s ciljem razmjene ideja te dugoročnog partnerstva s civilnim društvom.
Povezivanje različitosti i strukturiranje europskog društva prema načelu multikulturalne raznolikosti temeljem zajedničkog nasljeđa aktivnog građanstva i socijalne kohezije, nadilazeći i objedinjujući pojedinačne identitete u ime bogatstva različitosti, prepoznato je kao novi zajednički izazov Europljana. Stoga, valja stvarati okruženje poticajno i pogodno za razvoj interkulturalnog dijaloga, i to na svim potencijalnim područjima (nacionalne i nadnacionalne razine, radnog, medijskog okruženja, i tako dalje) koji se temelji na zajedničkim demokratskim vrijednostima slobode, jednakosti sviju te na višejezičnosti i interkulturalnim vještinama. U tom će smislu održiva strategija koju je potrebno razviti nadilaziti ekonomsko jedinstvo Europe i stvarati će aktivne dionike umjesto tek promatrača, a nove zemlje članice neće se apsorbirati ili asimilirati u europsku većinu, već će aktivno sudjelovati u Europi: želi se postići kulturalno povezivanje građana Europe „odozdo“.

 
Kratak pregled Golden Stars Awards 2007  nagrađenih projekata:
 
Projekti civilnoga društva:
  1. Učenje u imigrantskim društvima: za demokraciju usmjerenu na ljudska prava u Europi – Netzwerk Migration in Europa
Povijest egzila, protjerivanja i prisilni rad te suživot u multietničkim i multikulturalnim društvima bili su tema četverotjednog seminara (koji je urodio publikacijom) na kojemu su sudionici različitih nacionalnosti razmjenjivali iskustva iz povijesti različitih zemalja, posredstvom stručnih prezentacija, diskusija i izravnih svjedočanstava.
Više o projektu: www.network-migration.org
 
 
  1. Kako postati aktivni europski građanin – Centre for Community Organizing Middle Moravia
Voditelj projekta - organizacija civilnoga društva – pripremila je u suradnji sa stručnjacima (nastavnicima) model obuke i priručnik za osnovne i srednje škole na temu kako postati aktivni europski građanin, namijenjen učenicima i nastavnicima Republike Češke. Trening i publikacija upotpunjeni su natjecanjem učeničkih projekata te nacionalnom konferencijom s ciljem širenja informacija o postignućima projekta.
Više o projektu: www.cpkp.cz
 
 
  1. Komunicirati vrijednosti EU diljem Grčke – Hellenic Foundation for European and Foreign Policy (ELIAMEP)
Kampanja čija glavna ciljana skupina je imigrantsko stanovništvo u Grčkoj – Albanci, Bugari i Rusi – te organizacije civilnoga društva i imigrantske organizacije, na temu dokumenta Ustava EU, EU vrijednosti i budućnosti EU po usvajanju Ustava. Projekt je obuhvaćao javna i medijska okupljanja, radionicu i završnu konferenciju/debatu u većim gradovima Grčke te izdavanje brošure. Više o projektu: www.eliamep.gr
 
  1. Baltička avantura – putovanja mladih putovima proširenja – The Europahuset
Upoznavanje s EU tematikom i te aktivnostima Europskog doma svake od zemalja bio je cilj projekta koji je uključivao mlade i učeničku populaciju u Švedskoj i tri baltičke zemlje, a odvijao se kroz tri faze: jačanje znanja, prikupljanje podataka te treninzi i kampanje širenja informacija tijekom kojih sudionici aktivno rabe stečeno znanje i stvorene mreže. Više o projektu: www.europahuset.se
 
 
  1. Nadilaženje nesuglasica i predrasuda među ljudima različitih kultura, religija i uvjerenja u procesu proširenja EU – United religions Initiative Europe (U.R.I.)
Projektom se željelo postići nadilaženje nesuglasica i predrasuda među građanima različitih kultura, religija i uvjerenja te njegovanje međusobnog uvažavanja i razumijevanja. Projekt se odvijao kroz među-religijska konferencijska okupljanja nudeći različite načine interakcije i učenja starih i novih sudionika (zemalja članica EU) te je pokazao jasne naznake održivosti kroz planirani nastavak suradnje. Više informacija o projektu zatražite putem elektronske pošte: jlochten@lochten.be
 
 
 
Projekti bratimljenja gradova:
  1. Očuvanje energije i prirodnih izvora – NETHER KELLET (VB) u partnerstvu s Bussieres/Loire (FR)
Teme očuvanja energije i prirodnih resursa, zbrinjavanja otpada i slično bili su u središtu projekta bratimljenja koji je uključivao stručne posjete i debate pri lokalnom odjelu za zaštitu okoliša te praktične kao i kulturne aktivnosti za građane i predstavnike lokalnih vlasti dvaju gradova. Više informacija o projektu zatražite putem elektronske pošte: jbj@nkellet.fsnet.co.uk
 
  1. Djeca zemalja, roditelji Europe – ista građanska pripadnost unutar različitosti porijekla – Le Coudray St Germer (FR) u partnerstvu s Trstena (SK)
Projekt je za cilj imao aktivno obrazovati mlade ljude i senzibilizirati ih o interkulturalnom dijalogu, nudeći im pregled europskog i EU građanstva, stručna putovanja i posjete organizacijama čije područje djelatnosti je EU. Više informacija o projektu zatražite putem elektronske pošte: celine-omon@wanadoo.fr
 
  1. Građani zajedno – bez granica – Tekovské Lužany (SK) u partnerstvu s Bataszek (HU), Ditrau (RO), Quaregnon (BE), Newton Abbot (VB), Besingheim (DE), Ay Champagne (FR), Conde Sur L'escaut (FR), Kampen (NL)
Projekt je uključivao razmjena iskustava među bratimljenim gradovima u kontekstu proširenja EU, obuhvaćajući debate i razmjenu dobre prakse, uz sudjelovanje organizacija civilnoga društva i predstavnika lokalnih vlasti. Teme okupljanja uključivale su teme rasizma, ksenofobije, odnosa spram romske populacije u tim gradovima, pozicije žena u suvremenom društvu. Više informacija o projektu zatražite putem elektronske pošte: greti@post.sk
 
  1. Europski tjedan – Hennef (DE) u partnerstvu s Banbury (VB), Le Peck (FR) i Nowy Dwor Gdanski (PL)
Ovaj projekt primjer je dobre vidljivosti europskih integracija vezano uz obilježavanje 6. svibnja – Europa je bila glavna tema tjedna za 1500 izravnih sudionika 70 događanja, uključujući i organizacije svih četiriju bratimljenih gradova. Više informacija o projektu zatražite putem elektronske pošte: rollenske@t-online.de
 
  1. Dani Europe 2006 – solidarnost u Europi, stotine ideja, tisuću prijateljstava – Wagrowiec (PL), u partnerstvu s Adendorf (DE), Schönwalde (DE), Gyula (HU), Le Plessis Trevise (FR) te Rusijom i Danskom
Projekt je stavio naglasak na solidarnost, posebice spram osoba s poteškoćama, te uklanjanje predrasuda i stereotipa. To je postignuto tijekom proslave Dana Europe koja je uključivala sudjelovanje stanovnika svih bratimljenih gradova na konferencijama i debatama. Više informacija o projektu zatražite putem elektronske pošte: promocja@wagrowiec.um.gov.pl


Pisane vijesti | Europa za građane