Dvodnevno događanje programa Unije CERV i Kreativna Europa- Kultura

Slika /slike/CERV/Korčula_vizual.png

Predstavljanje mogućnosti financiranja u sklopu  programa, razrada projektnih ideja i prikazivanje primjera dobre prakse u Dubrovačko-neretvanskoj županiji


Desk Kreativne Europe – Kultura pri Ministarstvu kulture i medija i Nacionalna kontakt točka programa Unije Građani, jednakost, prava i vrijednosti (CERV) pri Uredu za udruge Vlade Republike Hrvatske u suradnji s Gradom Korčula i Korčulanskom razvojnom agencijom KORA d.o.o. za lokalni razvoj i poslovne usluge organiziraju dvodnevno događanje predstavljanja programa Unije u Korčuli 18. i 19. listopada 2022. godine u Centru za kulturu Korčula, Obala korčulanskih brodograditelja bb. 

Prvog dana održavanja događanja pod nazivom Programi Unije: CERV & Kreativna Europa u Dubrovačko-neretvanskoj županiji zajednički će se predstavit programi Kreativna Europa – potprogram Kultura, jedini mehanizam Unije za podršku kulturnim i kreativnim sektorima i program CERV – Građani, jednakost, prava i vrijednosti, najveći program do sada namijenjen promicanju i zaštiti vrijednosti Unije: demokracije, vladavine prava, temeljnih prava, transparentnosti i dobrog upravljanja. Predstavljanje će obuhvatiti upoznavanje s mogućnostima koje programi nude kao i aktualne informacije o trenutno otvorenim i nadolazećim pozivima i inicijativama u okviru samih programa. Idućeg dana održat će se cjelodnevna interaktivna radionica za razradu projektnih ideja u okviru oba programa, a koja se sastoji od upoznavanja s projektnim ciklusom; upoznavanja s projektnom dokumentacijom za svaki program, te predstavljanja Funding and tender opportunities portala (FTOP), centralnog portala Unije za prijavu projekata na programe Unije. Potom će se sudionici, ovisno o interesu, dijeliti u dvije skupine koje će paralelno obrađivati razradu projektnih ideja i odgovarajuću projektnu dokumentaciju. Bit će to prilika za upoznavanje s primjerima dobre prakse, kako bi prisutni mogli bolje razumjeti za kakve projekte je moguće dobiti potporu u okviru ovih programa.
 
Građani, jednakost, prava i vrijednosti (CERV)
U programskom razdoblju 2021-2027. uspostavljen je novi centralizirani program Unije Građani, jednakost, prava i vrijednosti (Citizens, Equality, Rights and Values programme, (CERV). CERV Program je najveći program u povijesti Europske unije namijenjen promicanju i zaštiti vrijednosti Unije: demokracije, vladavine prava, temeljnih prava, transparentnosti, jednakosti, borbe protiv svih oblika nasilja, zajedničke europske povijesti i dobrog upravljanja. Njegov opći cilj je zaštita i promocija prava i vrijednosti sadržanih u Ugovorima, Povelji o temeljnim pravima i primjenjivim međunarodnim konvencijama o ljudskim pravima, kroz pružanje financijske podrške podršku OCD-ima i drugim dionicima u promociji tih prava i zajedničkih vrijednosti kroz poticanje građanskog i demokratskog sudjelovanja radi očuvanja i daljnjeg razvoja otvorenih, demokratskih, ravnopravnih i uključivih društava utemeljenih na pravima i vladavini prava. Program pokriva područja dosadašnjih programa Europa za građane (Europe for Citizens), Prava, ravnopravnost i građanstvo (Rights, Equality and Citizenship) i DAPHNE.
 
Kreativna Europa – Kultura
Program je započeo 2014. godine kada su dotadašnji samostalni programi Kultura i MEDIA, spojili u zajednički program pod nazivom Kreativna Europa. U programskom razdoblju 2021. – 2027. program Kreativna Europa dijeli se na tri potprograma: MEDIA, Kultura i međusektorski, a nadovezuje se na nasljeđe koje proizlazi iz prijašnjeg razdoblja te nastavlja poticati kulturne organizacije i institucije da steknu i razviju širu publiku, da se bave trenutnim društvenim pitanjima i podržavaju mlade umjetnike u nastajanju. Potprogram Kultura namijenjen je svim kulturnim i kreativnim sektorima u Europi, osim audiovizualnog (MEDIA potprogram) čiji je glavi cilj unaprijediti umjetničku i kulturnu suradnju na europskoj razini; poduprijeti stvaranje europskih djela; ojačati gospodarsku, socijalnu i vanjsku dimenziju europskih kulturnih i kreativnih sektora; pospješiti inovacije i mobilnost.
 
PROGRAM 
1. dan - Predstavljanje programa Unije: CERV & Kreativna Europa - Kultura
 • 09:45 - 10:00  Registracija
 • 10:00 - 10:05  Pozdravna/uvodna riječ – gradonačelnica Nika Silić Maroević
 • 10:05 - 10:20  Predstavljanje razvojne agencije KORA d.o.o., direktor Ivica Martinović
 • 10:20 - 11:20  Pregled važnih informacija o CERV-u, Željka Markulin
 • 11:20 - 12:20  Pregled važnih informacija o programu KE, Anera Stopfer
 • 12:20 - 12:35  Pitanja i odgovori
 • 12:35 - 13:00  Umrežavanje
 
2.dan – CERV & Kreativna Europa: idejni i projektni proces
 • 10:00 - 10:45  Od ideje do cilja: Osnove projektnog ciklusa (Project Cycle Management), Željka Markulin  
 • 10:45 - 11:15  Prijava projekta – Funding and Tender opportunities portal (FTOP), Anera Stopfer
 • 11:15 - 11:30  Pauza / kava
 
ǀ Podjela sudionika prema prijavi na radionicu vezano za CERV/Kreativnu Europu ǀ
 
 • 11:30 - 12:30  Ključni pojmovi programa i primjeri dobre prakse*
 • 12:30 - 13:00  Razrada projektnih ideja i projektna dokumentacija  – I. dio
 • 13:00 - 13:30  Pauza / ručak 
 • 13:30 - 14:30  Razrada projektnih ideja – II. dio
 • 14:30 - 14:45  Pitanja i odgovori

*Primjeri dobre prakse- GOSTI:
CERV
 1. Tijana Tešija, Udruga MI iz Splita
 1. Snježana Horvatin, Kulturni centar Klanjec
 
KREATIVNA EUROPA - KULTURA
 1. Ivo Kara-Pešić, Udruga KINOOKUS
 1. Jospeh Corre, Kutak knjiga
 
Prijave su moguće iskličivo puntem Prijavnog obrasca

Troškove prijevoza i eventualnog smještaja snose sudionici, dok Ured za udruge Vlade RH s partnerima osigurava materijale i osvježenja tijekom radionice.


Pridružite nam se u Gradu Korčuli!

Pisane vijesti | Građani, jednakost, prava i vrijednosti (CERV)