Odobreno je 7 prijava za sufinanciranje EU projekata organizacija civilnoga društva

Slika /slike/financiranje.jpg

Ured za udruge donio je drugu Odluku o sufinanciranju projekata organizacija civilnoga društva u okviru programa EU i inozemnih fondova za 2022. godinu.

Temeljem Javnog poziva za podnošenje prijava za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije i inozemnih fondova za 2022. godinu, donesena je druga Odluka o sufinanciranju projekata organizacija civilnoga društva za 2022. godinu.
 
Prijave za sufinanciranje su podnesene u razdoblju od 5. srpnja do 8. kolovoza 2022. godine, a udovoljavaju Pravilima za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije i inozemnih fondova za 2022. godinu.
 
Sufinancirat će se projekti organizacija civilnoga društva u ukupnom iznosu od 25.852,96 eura. Iznosi i postoci dodijeljeni organizacijama civilnoga društva navedeni su u Odluci.

Pisane vijesti