Europski parlament usvojio Rezoluciju „Socijalna ekonomija“

Na mini-plenarnom zasjedanju, održanom 19. veljače 2009., Europski je parlament usvojio Rezoluciju izvjestiteljice Patrizie Toie (Italija, ALDE) pod nazivom „Socijalna ekonomija“. Autorica se u Rezoluciji bavi subjektima poput udruga, humanitarnih ustanova i drugih srodnih organizacija, čija primarna svrha nije stvaranje profita nego pomoć ljudima i obrana temeljnih principa Europske unije, kao što su solidarnost i odgovornost. Socijalna ekonomija u ovoj je Rezoluciji definirana kao ekonomija koja je u skladu sa zajedničkim europskim ciljevima o socijalnoj inkluziji, koja može znatno poboljšati socijalni status ljudi te koja daje prednost jednom poslovnom modelu koji se odlikuje demokratskim pristupom, sudjelovanjem socijalnih dionika i ulaganjem najvećeg dijela profita u održivi razvoj.

Rezolucija, između ostaloga, naglašava potrebu za čvrstim pravnim okvirom zasnovanim na priznavanju specifičnih vrijednosti socijalne ekonomije. Također, velik naglasak stavljen je na ključnu ulogu socijalne ekonomije u ostvarivanju Lisabonske strategije, odnosno, njezinih ciljeva o održivom rastu i zapošljavanju, potičući zapošljavanje žena te ustanovljavanjem i pružanjem usluga, osobito na području zdravstva i socijalne skrbi.
 
Cjeloviti tekst Rezolucije možete preuzeti ovdje.


Pisane vijesti