Predstavljanje projekata udruga u sklopu projekta PHARE 2006

Predstavljanje projekata udruga kojima su dodijeljena bespovratna sredstva Europske unije u sklopu projekta PHARE 2006 „Omogućavanje aktivnog doprino sa sektora civilnog društva u pretpristupnom procesu“ održano je 17. veljače 2009. u EU Info centru u Zagrebu. Događanje je organizirao Ured za udruge Vlade RH u svojstvu Jedinice za provedbu projekata za sektor civilnoga društva, u kontekstu Decentraliziranog sustava provedbe programa i projekata financiranih od strane Europske unije.
 

 

Predstavljeno je ukupno 36 projekata s područja demokratizacije i ljudskih prava, sudjelovanja mladih te zaštite okoliša i održivog razvoja, kojima je Europska komisija dodijelila sredstva potpore ukupnog iznosa 3.026.928,26 EUR. Hrvatskoj javnosti predstavljeni su projekti koje provode udruge u Republici Hrvatskoj, a koji su iznimno vrijedan doprinos civilnog sektora reformama koje Hrvatska provodi u kontekstu svog pristupanja EU, i od kojih se očekuje da potpomognu sveukupne napore koji se ulažu s ciljem usklađivanja sa zahtjevima vezanima uz pristupanje.

 
Svojom prisutnošću značaj samoga događanja uveličali su, uz g. Igora Vidačaka, predstojnika Ureda za udruge Vlade RH, i gđa Marija Tufekčić, ravnateljica Središnje agencije za financiranje i ugovaranje, NJ.E. Vincent Degert, šef Delegacije Europske komisije u RH, te gđa Jadranka Kosor, potpredsjednica Vlade RH i ministrica branitelja, obitelji i međugeneracijske solidarnosti, koji su se prisutnima obratili uvodnom riječju na svečanom otvaranju Predstavljanja.
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
G. Vidačak istaknuo je ulogu udruga kao pokretača razvoja, posebice u trenutno financijski osjetljivom kriznom trenutku, u kojem djeluju kao važan faktor zapošljavanja, te je uputio apel za partnerskom suradnjom javnog i civilnog sektora u provedbi projekata. Gđa Tukekčić iznijela je pohvalni podatak o visokom postotku ukupnih ugovorenih sredstava iz programa PHARE 2006 – ugovoreno je više od 96% sredstava, pri čemu su udruge kao provoditelji projekata shema bespovratnih sredstava važan doprinos korištenju pretpristupne pomoći uopće. G. Degert istaknuo je važnost ovih projekata u smislu osvještavanja građana o pravima kojima raspolažu, te uloge udruga u obrani istih. Usporedo s procesom upućivanja na i prakticiranja građanskih prava g. Degert uputio je na važnost dijaloga s donosiocima političkih odluka i u tom kontekstu pozvao na međusektorsku suradnju. Gđa Kosor naglasila je kako je pitanje pristupanja Hrvatske Europskoj uniji ne samo vanjskopolitičko već i unutarnjopolitičko pitanje, budući da sveukupni napori koji se ulažu u pregovore i reforme, kako bi Hrvatska udovoljila zahtjevima za pristupanje u članstvo EU, za zajednički cilj imaju sveopći boljitak građana Republike Hrvatske. U tom smislu, udruge korisnice ovih bespovratnih sredstava, kao i korisnice stalnih potpora iz nacionalnih javnih izvora (koje su  iznimno značajne, u 2007. iz Državnog proračuna iznose i do preko 400 milijuna kuna), djeluju u smjeru istog cilja kao i sama Vlada RH: ka boljem životu za sve hrvatske građane. Pozvavši predstavnike udruga na međusobno uvažavanje i dijalog, gđa Kosor istakla je trajnu opredijeljenost Vlade za partnersku suradnju s civilnom sektorom, čemu svjedoči i članstvo predstavnika organizacija civilnoga društva u Pregovaračkim skupinama za vođenje pregovora i u Nacionalnom odboru za praćenje pregovora za ulazak u Europsku uniju.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Detaljni pregled ugovorenih projekata možete preuzeti ovdje.

 

 


Pisane vijesti