Ministarstvo pravosuđa objavilo natječaj za financiranje projekata pružanja besplatne pravne pomoći

Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske objavilo je natječaj za financiranje projekata udruga ovlaštenih za pružanje besplatne pravne pomoći i pravnih fakulteta za rad pravnih klinika iz sredstava za pružanje besplatne pravne pomoći za 2009. godinu. Svaka udruga ili pravni fakultet koji ispunjava opće uvjete za prijavu projekta, može prijaviti na ovaj natječaj najviše jedan projekt koji će provoditi u 2009. godini. Sve zainteresirane udruge i pravni fakulteti moraju svoje projekte prijaviti na propisanim obrascima za prijavu projekta, a rok za prijavu je 20. ožujak 2009.

Kompletnu natječajnu dokumentaciju (original i 3 preslike) treba poslati isključivo preporučeno poštom na adresu: Ministarstvo pravosuđa, Zagreb, Dežmanova 6, s naznakom „Ne otvarati - za Natječaj-Prijava projekta za pružanje besplatne pravne pomoći“. Popis pravnih područja za koje je moguće prijaviti projekt pružanja besplatne pravne pomoći, kao i ostalu potrebnu dokumentaciju, potražite ovdje.


Pisane vijesti