​Grad Zagreb uključen u POV inicijativu na lokalnoj razini

Slika /pics/POV/OGP local 2.png

Grad Zagreb pridružio se 16. travnja 2024. globalnoj inicijativi Partnerstvo za otvorenu vlast kao član programa Otvorene lokalne vlasti (OGP Local).

Inicijativa Partnerstvo za otvorenu vlast odabrala je 55 novih članova programa Otvorene lokalne vlasti (OGP Local), među kojima je i Grad Zagreb, kao prva lokalna jedinica iz Hrvatske.

Novi lokalni članovi POV inicijative odabrani su iz skupine od 138 prijavljenih na temelju predloženog doprinosa načelima transparentnosti, uključivanja građana i borbe protiv korupcije, odnosno unapređenju rada tijela javne vlasti i osnaživanje građana i civilnog društva.

Kroz aktivno sudjelovanje u Programu, Grad Zagreb će, uz partnersku podršku udruge Gong, podržati i promovirati Deklaraciju o otvorenoj vlasti. Kroz sudjelovanje u POV inicijativi Zagreb će povećati transparentnost kroz poboljšani pristup informacijama o aktivnostima i odlukama gradske uprave, čime će se građanima osigurati preduvjeti za njihovo aktivno sudjelovanje u demokratskim procesima. Istovremeno, gradska uprava poticat će sudjelovanje građana u procesima donošenja odluka, uključujući ih u kreiranje politika koje odražavaju njihove stvarne potrebe i težnje. Također, gradska uprava će osigurati odgovornost prema građanima kroz provedbu mjera usmjerenih na povećanje odgovornosti u korištenju javnih resursa i pružanju javnih usluga.

Grad Zagreb dosad je proveo niz projekata koji su povećali transparentnost i sudjelovanje građana u procesima donošenja odluka (primjerice, e-Javne rasprave, e-Inicijative, Sunčani potencijal, Open Data Portal, Otvoreni proračun i Zviždač).

Uključivanjem u inicijativu Partnerstvo za otvorenu vlast na lokalnoj razini, Grad Zagreb dokazuje svoju predanost principima otvorene vlasti, sudjelovanju građana i suradnji s nevladinim dionicima. Dodatno, Grad Zagreb planira doprinijeti inicijativi Partnerstvo za otvorenu vlast svojim dosadašnjim iskustvom i dobrim praksama te aktivno sudjelovati u POV-u na promociji unaprjeđenju i provedbi načela otvorene vlasti.

Partnerstvo za otvorenu vlast je 2016. pokrenulo pilot program uključivanja jedinica lokalne samouprave u inicijativu. Nakon pozitivnih rezultata, nastao je Program otvorene lokalne vlasti (OGP Local), koji od 2018. svake dvije godine prima nove članove. Više informacija o inicijativi OGP Local potražite na poveznici. Informacije o novim članovima inicijative dostupne su ovdje.
 

Pisane vijesti | Partnerstvo za otvorenu vlast