INFO DANI o natječajima za dodjelu financijskih sredstava projektima i programima organizacija civilnoga društva iz javnih izvora u 2022. godini

Slika /slike/1. pravo na pristup.jpg

Info dani 2022. održat će se 29. i 30. ožujka 2022.


Ured za udruge, u suradnji s tijelima državne uprave - davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora, organizira Info dane o natječajima za financiranje projekata i programa organizacija civilnoga društva iz sredstava Državnog proračuna RH i fondova EU u 2022. godini.

Info dani za 2022. godinu održat će se 29. i 30. ožujka 2022. S obzirom na trenutnu epidemiološku situaciju i sigurnosne mjere vezano za pandemiju COVID-19 bit će omogućeno sudjelovanje uživo za 30 sudionika po danu, a za sve ostale zainteresirane bit će omogućeno online praćenje programa putem MS Teams-a za koje će sudionici dan ranije dobiti poveznicu putem e-maila navedenog u prijavi.

Prijavnica za sudjelovanje uživo u velikoj dvorani Ministarstva znanosti i obrazovanja, Donje Svetice 38, 1. dan 29.ožujka 2022. godine nalazi se ovdje, za  sudjelovanje uživo 2. dan 30. ožujka 2022.g nalazi se ovdje, a prijavnica za online sudjelovanje nalazi se ovdje.

Svrha Info dana je da se zainteresiranim udrugama i drugim organizacijama civilnoga društva predstave natječaji koji će se raspisivati u 2022. godini.

Program Info dana pripremljen je sukladno Godišnjem planu natječaja za 2022. godinu.

Prezentacije davatelja bespovratnih sredstava bit će objavljene na mrežnim stranicama Ureda za udruge, uz detaljnu bilješku s događanja.


Program Info dana (ažurirano: 25. ožujka 2022.)

 

Najave