​U Karlovcu predstavljene mogućnosti financiranja kroz CERV program

Slika /slike/CERV/Karlovac_2.jpg

23. veljače u Karlovcu predstavljen je program Građani, jednakost, prava i vrijednosti.

Ured za udruge Vlade RH u svojstvu Nacionalne kontakt točke u suradnji s karlovačkom udrugom Carpe Diem predstavio je u srijedu 23. veljače 2022. u Društvenom centru Prostor(i)ja, Mije Krešića 4 u Karlovcu mogućnosti financiranja za neprofitni i javni sektor u financijskom razdoblju 2021.-2027. kroz program Unije Građani, jednakost, prava i vrijednosti (CERV).

Okupljene predstavnike udruga, javnih ustanova i jedinica lokalne samouprave s područja grada Karlovca I Karlovačke županije na početku je pozdravila Aleksandra Podrebarac, predsjednica udruge Carpe Diem. Saša Šegrt iz Nacionalne kontakt točke CERV programa zatim je ukratko predstavila CERV program, njegove komponente, trenutno otvorene natječaje i postupak prijave. Nakon toga prisutni su postavljali pitanja o pojedinim elementima CERV programa odnosno usklađenosti svojih projektnih ideja s uvjetima pojedinih natječaja.
Program Građani, jednakost, prava i vrijednosti (Citizens, Equality, Rights and Values programme, CERV), najveći je program u povijesti Europske unije namijenjen zaštiti i promicanju prava i vrijednosti ugrađenih u temeljne Ugovore i Povelju EU-a o temeljnim vrijednostima: demokraciji, vladavini prava, temeljnim pravima, transparentnosti i dobrom upravljanju. Novi, centralizirani program pokriva područja dosadašnjih programa Europa za građane, Prava, ravnopravnost i građanstvo i DAPHNE, a posvećen je izgradnji demokratskije Europe i podizanju svijesti građanki i građana o pravima i vrijednostima Unije kroz financijsku podršku neprofitnom i javnom sektoru. U financijskom razdoblju 2021.-2027., predviđeni proračun CERV programa iznosi 1,5 milijardi eura, a bit će raspodijeljen na 4 tematske cjeline: 1) Vrijednosti Unije; 2) Jednakost, prava i rodna ravnopravnost; 3) Uključenost i sudjelovanje građana; 4) Daphne - borba protiv svih oblika nasilja. 

Ured za udruge Vlade RH djeluje kao Nacionalna kontakt točka CERV programa, zadužena za informiranje i educiranje o Programu, jačanje njegove vidljivosti u Republici Hrvatskoj te pružanje tehničke podrške prijaviteljima i provoditeljima projekata.

Pisane vijesti | Građani, jednakost, prava i vrijednosti (CERV)