Izvješće o provedenom savjetovanju o Akcijskom planu za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2014. – 2016.

 

Ured za udruge organizirao je dva kruga javnog savjetovanja o Akcijskom planu za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2014. – 2016. 
 
O prioritetima novog Akcijskog plana provedeno je inicijalno internetsko savjetovanje u razdoblju od 28. listopada do 11. studenog 2013. Također, u razdoblju od 19. ožujka do 18. travnja 2014. provedeno je internetsko javno savjetovanje o nacrtu Akcijskog plana. U razdoblju od 15. prosinca 2013., kada je održan prvi sastanak, pa do same finalizacije nacrta Akcijskog plana u lipnju 2014. održan je veći niz radnih sastanaka na kojima su raspravljeni prijedlozi zaprimljeni tijekom oba kruga javnog savjetovanja te dani dodatni prijedlozi, koji su potom svi raspravljeni kako bi se definirale konkretne mjere i aktivnosti novog Akcijskog plana. Na sastancima su sudjelovali predstavnici Savjeta inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast, nadležnih tijela državne uprave te organizacija civilnog društva.
 
O postupku savjetovanja sa zainteresiranom javnošću izrađeno je izvješće, koje je zajedno s nacrtom Akcijskog plana upućeno u lipnju 2014. na razmatranje Vladi RH i koje sadrži informacije o tome što je od pristiglih prijedloga prihvaćeno, kao i obrazloženja zašto pojedini prijedlozi nisu prihvaćeni.
 
Izvješće o provedenom savjetovanju
 
Analiza zaprimljenih prijedloga
 
Konačni tekst Akcijskog plana
 
Integralni prijedlozi pristigli tijekom javnog savjetovanja:
 
  1. Prijedlog Centra za mirovne studije
  2. Prijedlog GONG-a
  3. Prijedlog Udruge invalida rada Zagreba
  4. Prijedlog GONG-a (Platforma 112)
  5. Prijedlog „ROZP“-a

 Pisane vijesti | Partnerstvo za otvorenu vlast