Javni poziv na glasovanje za kandidate za članove i kandidate za zamjenike članova Savjeta za razvoj civilnoga društva iz reda udruga za razdoblje 2016. – 2019.

Slika /slike/Glasovanje - Savjet 2016.jpg

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske poziva registrirane udruge u Republici Hrvatskoj da glasuju za kandidate za članove i zamjenike članova novog saziva Savjeta za razvoj civilnoga društva u području u kojem djeluju.

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske poziva registrirane udruge u Republici Hrvatskoj da glasuju za kandidate za članove i zamjenike članova novog saziva Savjeta za razvoj civilnoga društva u području u kojem djeluju.
Sukladno Odluci o osnivanju Savjeta za razvoj civilnog društva (Narodne novine br. 140/2009, 42/2012 i 61/2014), a prema postupku provedenom sukladno Poslovniku Savjeta, Vlada Republike Hrvatske imenuje članove i zamjenike članova Savjeta iz reda udruga i drugih organizacija civilnoga društva iz područja:
 • demokratizacije, vladavine prava, te razvoja obrazovanja,
 • djelovanja mladih,
 • djelovanja udruga proizašlih iz Domovinskog rata,
 • kulture,
 • skrbi o djeci,
 • skrbi o osobama s invaliditetom,
 • socijalne skrbi,
 • sporta,
 • tehničke kulture,
 • zaštite i promicanja ljudskih prava,
 • zaštite okoliša i održivog razvoja,
 • zaštite zdravlja i unaprjeđenja kvalitete življenja.
 • zaštite potrošača
 
Kako glasovati?
U nastavku se nalazi popis istaknutih kandidata za člana i zamjenika člana te glasački listić za svako područje djelovanja. Klikom na ime kandidata/kandidatkinje može se pristupiti njihovim životopisima i pismu/pismima motivacije za rad u Savjetu te potvrdama o aktivnom djelovanju kandidata u području za koje se predlaže.
Glasovati može samo udruga koja je registrirana u Registru udruga Republike Hrvatske i koja je uskladila statut s Zakonom o udrugama (NN74/14) ili je podnijela zahtjev za usklađivanjem a da je to vidljivo u Registru udruga (napomena da podnesen je zahtjev za upis promjena te da je u postupku rješavanja). Svaka udruga  ima pravo glasovati za samo jedan predloženi par i to u području djelovanja za koje je registrirana, što se dokazuje ispisom iz Registra udruga ili preslikom statuta (za udruge koje su predale zahtjev za upis promjena, pa statut udruge još nije vidljiv u Registru udruga), a područje djelovanja podložno je dodatnoj provjeri.
Glasački listić u području u kojem djeluje vaša udruga potrebno je isprintati i zaokružiti jedan redni broj ispred imena kandidata za člana i zamjenika člana.
Napominjemo: glasački listić je važeći ukoliko je zaokružen samo jedan redni broj ispred istaknutog para (kandidat za člana / kandidat za zamjenika člana Savjeta) te ukoliko su popunjeni i ovjereni podaci na glasačkom listiću za udrugu koja glasuje.
Uz popunjeni glasački listić obvezno je dostaviti ispis iz Registra udruga i presliku statuta udruge (za udruge koje su predale zahtjev za upis promjena, pa statut udruge još nije vidljiv u Registru udruga), kao dokaz o području djelovanja organizacije.
Molimo Vas da popunjeni glasački listić zajedno s prilogom pošaljete isključivo poštom zaključno s 5. srpnja 2016. s naznakom ''GLASOVANJE ZA ČLANOVE SAVJETA – NE OTVARATI'' na adresu:

Vlada Republike Hrvatske
Ured za udruge
Opatička 4
10000 Zagreb

VAŽNA NAPOMENA: slijedom čestih upita vezanih za udruge koje su predale zahtjev za upis promjena u Registar udruga, napominjemo da navedene udruge, pri glasovanju, dostavljaju važeći statut udruge to jest onaj statut koji je ovjeren od strane nadležnog Ureda državne uprave. U slučaju da je u zahtjevu za upis promjena u Registru udruga naveden i zahtjev za upis promjena osoba ovlaštenih za zastupanje, pri glasovanju je potrebno dostaviti dokaz (potvrdu nadležnog Ureda državne uprave) da je predan zahtjev za upis promjena osoba ovlaštenih za zastupanje, kako bi bilo vidljivo da su osobe ovlaštene za zastupanje udruge u mandatu.

 
Nakon isteka roka za glasovanje, Ured za udruge će na svojim internetskim stranicama objaviti: 
 • popis kandidata s najvećim brojem glasova koji će biti predloženi Vladi Republike Hrvatske za imenovanje za člana i zamjenika člana Savjeta ispred pojedinog područja i
 • popis ostalih kandidata s brojem dobivenih glasova.
 
POPIS ISTAKNUTIH KANDIDATA ZA ČLANOVE I ZAMJENIKE ČLANOVA  SAVJETA ZA RAZVOJ CIVILNOGA DRUŠTVA IZ REDA UDRUGA ZA RAZDBOLJE 2016. – 2019.
 
Područje djelovanja:
 
1.     Demokratizacija, vladavina prava te razvoj obrazovanja: GLASAČKI LISTIĆ 
Kandidati za člana / zamjenika člana (udruga predlagateljica):

         1. Ivan Munjin / Ana Marija Husak (Udruga U ime obitelji)

         2. Eli Pijaca Plavšić / Marina Dimić Vugec (Forum za slobodu odgoja/ODRAZ-Održivi razvoj zajednice)  


 
2.     Djelovanje mladih: GLASAČKI LISTIĆ 
Kandidati za člana / zamjenika člana (udruga predlagateljica):

         1. Luka Bogdan / Martin Makarun (Institut za stručno usavršavanje mladih)

         2. Marin Miletić / Asja Pavlović (Zdrug katoličkih skauta Hrvatske)

         3. Monika Pažur / Darko Čop (Mreža mladih Hrvatske)  3.     Djelovanje udruga proizašlih iz Domovinskog rata: GLASAČKI LISTIĆ 
Kandidati za člana / zamjenika člana (udruga predlagateljica):

         1. Stjepan Galović / Toni Galović (Udruga branitelja Hrvatske „Slavonija“)

         2. Zoran Marunček / Bernardin Jelinić (Udruga veterana 5. gardijske brigade „Sokolovi“)    

         3. Milana Perica / Allen Bartoš (Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Republike Hrvatske)

         4. Marijan Smernić / Željko Simić (Zajednica udruga hrvatskih branitelja Domovinskog rata policije Republike Hrvatske)

         5. Igor Tkalec / Dražen Šantić (Udruga veterana 7. gardijska brigada „Puma“)  


 
4.     Kultura GLASAČKI LISTIĆ 
Kandidati za člana / zamjenika člana (udruga predlagateljica):

        1. Miljenka Buljević / Tomislav Domes (Savez udruga Klubtura)

        2. Dražen Jelavić / Vesna Papac (Savez udruga – Hrvatski sabor kulture)   


 
5.     Skrb o djeci: GLASAČKI LISTIĆ 
Kandidati za člana / zamjenika člana (udruga predlagateljica):

        1. Kristina Pavlović / Marija Ćurlin (Udruga Glas roditelja za djecu – GROZD)

        2. Boris Vujnović / Matea Čondić (Savez izviđača Hrvatske)   6.     Skrb o osobama s invaliditetom: GLASAČKI LISTIĆ 
Kandidati za člana / zamjenika člana (udruga predlagateljica):

        1. Mira Anić / Andreja Veljača (Udruga djece i mladih s poteškoćama u razvoju „Zvono“/Hrvatski savez slijepih)

        2. Roman Baštijan / Svjetlana Marijon (Udruga za promicanje kvalitetnog obrazovanja mladih s invaliditetom „Zamisli“)

        3. Ratmir Džanić / Mario Stančić (Zajednica saveza osoba s invaliditetom Hrvatske)

        4. Miljenka Radović / Ivana Sinković (Društvo distrofičara, invalida cerebralne i dječje paralize i ostalih tjelesnih invalida)

        5. Tomislav Velić / Žana Skejo-Škorić („Bubamara“ Udruga osoba s invaliditetom)   7.     Socijalna skrb: GLASAČKI LISTIĆ 
Kandidati za člana / zamjenika člana (udruga predlagateljica):

        1. Zvezdana Bajić / Toni Maglica („ZvoniMir“)

        2. Vesna Krivošić / Maja Antonić (Hrvatski Crveni križ)  
 


8.     Sport: GLASAČKI LISTIĆ 
Kandidati za člana / zamjenika člana (udruga predlagateljica):

        1. Nebojša Aleksić / Gordana Ivković (Speed badmintonski klub „Zagreb“)

        2. Slaviša Bradić / Barbara Kušenić (Zajednica sportova Primorsko-goranske županije)

        3. Vladimir Iveta / Matija Puhak (Hrvatski nogometni savez)

        4. Marko Lepoglavec / Karlo Radmanić (Sportska udruga Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu)

        5. Janja Ricov / Suzana Šop (Sportski savez grada Zagreba)

        6. Biserka Vrbek / Siniša Krajač (Hrvatski olimpijski odbor)  9.     Tehnička kultura: GLASAČKI LISTIĆ 
Kandidati za člana / zamjenika člana (udruga predlagateljica):

       1.  Krešimir Čanić / Mladen Plazibat (Otvorena računalna radionica "Svi smo protiv")10.   Zaštita i promicanje ljudskih prava: GLASAČKI LISTIĆ 
Kandidati za člana / zamjenika člana (udruga predlagateljica):

       1. Emina Bužinkić / Ivan Novosel (Centar za mirovne studije/Kuća ljudskih prava)
  
       2. Igor Peternel / Bruno Čavić (Hrvatski helsinški odbor za ljudska prava)  


 
11.   Zaštita okoliša i održivi razvoj: GLASAČKI LISTIĆ 
Kandidati za člana / zamjenika člana (udruga predlagateljica):

       1. Željka Leljak Gracin / Iris Beneš (Zelena akcija, uz potporu Zelenog foruma)  12.   Zaštita zdravlja i unaprjeđenje kvalitete življenja: GLASAČKI LISTIĆ 
Kandidati za člana / zamjenika člana (udruga predlagateljica):

       1. Biserka Stojić / Suzana Fehlen (Zaklada Sandra Stojić)  


 
13.   Zaštita potrošača: GLASAČKI LISTIĆ 
Kandidati za člana / zamjenika člana (udruga predlagateljica):

        1. Vlado Iljkić / Jasmina Barić (Franak – udruga za zaštitu potrošača korisnika financijskih usluga)

        2. Sanja Keretić / Željko Tomašić (Regionalna organizacija zaštite potrošača)

        3. Dijana Kladar / Ilija Rkman („Potrošač“ – Društvo za zaštitu potrošača Hrvatske)  

Pisane vijesti