Nada za Europu! Kultura, gradovi i novi narativi

Slika /slike/a-hope-for-europe-large.jpg
Konferencija na visokoj razini održat će se 20. i 21. lipnja 2016. u Brusselsu od strane EGSO-a,  u suradnji s Odborom za kulturu i obrazovanje Europskog parlamenta, Vijeća Europe i Centar za likovne umjetnosti (Bozar). Događaj će okupiti oko 180 osoba (članovi EGSO-a, europsko civilno društvo, kulturne organizacije, zaklade, itd) kako bi istražili kako, zašto i koliko je kultura važna danas u Europi. 

Na konferenciji će se istražiti sljedeće teme:

- Kultura kao sredstvo za gospodarski rast,
- Kultura kao instrument preobrazbu gradova i područja,
- Kultura kao alat za integraciju i uključivost,
- Preoblikovanje europskog identiteta unutar Europe i šire.

Više o događanju dostupno ovdje
 

Najave | Europski gospodarski i socijalni odbor