Javni poziv na glasovanje za kandidate za članove i kandidate za zamjenike članova Savjeta za razvoj civilnoga društva iz reda udruga za razdoblje 2023. – 2026.

Slika /pics/Savjet za razvoj SLIKA.jpg

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske poziva registrirane udruge u Republici Hrvatskoj da glasuju za kandidate za članove i zamjenike članova novog saziva Savjeta za razvoj civilnoga društva u području u kojem djeluju.
 


Sukladno Odluci o osnivanju Savjeta za razvoj civilnog društva (»Narodne novine«, br. 14/21), prema postupku provedenom sukladno člancima 23. i 24. Poslovnika Savjeta, Vlada Republike Hrvatske imenuje članove i zamjenike članova Savjeta iz reda udruga i drugih organizacija civilnoga društva iz sljedećih područja:
 
 • demokratizacije, vladavine prava, te razvoja obrazovanja
 • djelovanja mladih
 • djelovanja udruga proizašlih iz Domovinskog rata
 • kulture
 • skrbi o djeci
 • skrbi o osobama s invaliditetom
 • socijalne skrbi
 • sporta
 • turizma                                                                                            
 • tehničke kulture
 • zaštite i promicanja ljudskih prava
 • zaštite okoliša i održivog razvoja
 • zaštite zdravlja i unaprjeđenja kvalitete življenja
 • zaštite potrošača                                                                                                   
 
Kako glasovati?
U nastavku se nalazi popis istaknutih kandidata za člana i zamjenika člana te glasački listić za svako područje djelovanja. Klikom na ime kandidata/kandidatkinje može se pristupiti njihovim životopisima i pismu/pismima motivacije za rad u Savjetu.
Glasovati može samo udruga koja je registrirana u Registru udruga Republike Hrvatske.
Svaka udruga ima pravo glasovati za samo jedan predloženi par (kandidati za člana i zamjenika člana) i to u jednom području djelovanja za koje je registrirana, što se dokazuje ispisom iz Registra udruga, a područje djelovanja podložno je dodatnoj provjeri u Registru udruga.
Glasački listić u području u kojem djeluje vaša udruga potrebno je isprintati i zaokružiti jedan redni broj ispred imena kandidata za člana i zamjenika člana.
 
Napominjemo: glasački listić je važeći ukoliko je zaokružen samo jedan redni broj ispred istaknutog para (kandidat za člana / kandidat za zamjenika člana Savjeta) te ukoliko su popunjeni i ovjereni podaci na glasačkom listiću za udrugu koja glasuje.
Uz popunjeni glasački listić obvezno je dostaviti ispis iz Registra udruga, kao dokaz o području djelovanja organizacije.
Napominjemo da je u područjima u kojima je istaknut samo jedan par kandidata za člana i zamjenika Savjeta potreban najmanje jedan važeći glasački listić kako bi kandidatura bila potvrđena.
 
Molimo Vas da popunjeni glasački listić zajedno s prilogom pošaljete isključivo poštom zaključno s 28. lipnja 2023. s naznakom ''GLASOVANJE ZA ČLANOVE SAVJETA - NE OTVARATI'' na adresu:
 
Vlada Republike Hrvatske
Ured za udruge
Opatička 4
10000 Zagreb
 
Nakon isteka roka za glasanje, Ured za udruge će na svojim internetskim stranicama objaviti:
 • popis kandidata s najvećim brojem glasova koji će biti predloženi Vladi Republike Hrvatske za imenovanje za člana i zamjenika člana Savjeta ispred pojedinog područja i
 • popis ostalih kandidata s brojem dobivenih glasova.
 
POPIS ISTAKNUTIH KANDIDATA ZA ČLANOVE I ZAMJENIKE ČLANOVA  SAVJETA ZA RAZVOJ CIVILNOGA DRUŠTVA IZ REDA UDRUGA ZA RAZDBOLJE 2023. - 2026.


1. DEMOKRATIZACIJA, VLADAVINA PRAVA, TE RAZVOJ OBRAZOVANJA: GLASAČKI LISTIĆ
R.br. Kandidat za člana Savjeta
(član udruge)
Kandidat za zamjenika člana Savjeta
(član udruge)
Udruga predlagateljica kandidata za člana i kandidata za zamjenika člana Savjeta
1.
Lejla Šehić-Relić
DKOLEKTIV - ORGANIZACIJA ZA DRUŠTVENI RAZVOJ
 
Vanja Mladineo
CENTAR ZA DEMOKRACIJU I PRAVA MIKO TRIPALO
DKOLEKTIV - ORGANIZACIJA ZA DRUŠTVENI RAZVOJ
 

2. DJELOVANJE MLADIH: GLASAČKI LISTIĆ
R.br. Kandidat za člana Savjeta
(član udruge)
Kandidat za zamjenika člana Savjeta
(član udruge)
Udruga predlagateljica kandidata za člana i kandidata za zamjenika člana Savjeta
1.
Dora Varjačić
CENTAR ZA MLADE ZAGREB
 
Gloria Gudelj
CENTAR ZA MLADE ZAGREB
CENTAR ZA MLADE ZAGREB
2.
Josip Miličević
MREŽA MLADIH HRVATSKE
 
Maša Cek
UDRUGA "DELTA", Rijeka
MREŽA MLADIH HRVATSKE
 
 
3. DJELOVANJE UDRUGA PROIZAŠLIH IZ DOMOVINSKOG RATA: GLASAČKI LISTIĆ
R.br. Kandidat za člana Savjeta
(član udruge)
Kandidat za zamjenika člana Savjeta
(član udruge)
Udruga predlagateljica kandidata za člana i kandidata za zamjenika člana Savjeta
1.
Jozo Totić
UDRUGA VETERANA 122. br. HV ĐAKOVO
 
Nenad Bunoza
UDRUGA VETERANA 122. br. HV ĐAKOVO
UDRUGA VETERANA 122. br. HV ĐAKOVO
 

4. KULTURA: GLASAČKI LISTIĆ
R.br. Kandidat za člana Savjeta
(član udruge)
Kandidat za zamjenika člana Savjeta
(član udruge)
Udruga predlagateljica kandidata za člana i kandidata za zamjenika člana Savjeta
1. Domagoj Šavor
SAVEZ UDRUGA KLUBTURA

Matija Mrakovčić
KURZIV -PLATFORMA ZA PITANJA KULTURE, MEDIJA I DRUŠTVA
 
SAVEZ UDRUGA KLUBTURA
2.
Ivana Lučan
FOLKLORNI ANSAMBL ŠILJAKOVINA
 
Snježana Pastuović
KUD ČIČE
ZAJEDNICA KULTURNO UMJETNIČKIH UDRUGA GRADA VELIKE GORICE


 5. SKRB O DJECI: GLASAČKI LISTIĆ
R.br. Kandidat za člana Savjeta
(član udruge)
Kandidat za zamjenika člana Savjeta
(član udruge)
Udruga predlagateljica kandidata za člana i kandidata za zamjenika člana Savjeta
1.
Mirjana Jakovčev
UDRUGA S INTELEKTUALNIM TEŠKOĆAMA „REGOČ“
 

Kristinka Štefan
UDRUGA OSOBA S INTELEKTUALNIM TEŠKOĆAMA I NJIHOVIH OBITELJI "MALI PRINC"
UDRUGA OSOBA S INTELEKTUALNIM TEŠKOĆAMA I NJIHOVIH OBITELJI "MALI PRINC"

 
6. SKRB O OSOBAMA S INVALIDITETOM: GLASAČKI LISTIĆ
R.br. Kandidat za člana Savjeta
(član udruge)
Kandidat za zamjenika člana Savjeta
(član udruge)
Udruga predlagateljica kandidata za člana i kandidata za zamjenika člana Savjeta
1.
Marica Mirić
SAVEZ DRUŠTAVA DISTROFIČARA HRVATSKE
 
Sanja Rimac
SAVEZ DRUŠTAVA DISTROFIČARA HRVATSKE
SAVEZ DRUŠTAVA DISTROFIČARA HRVATSKE
2.
Nikola Tadić
SAVEZ UDRUGA ZA AUTIZAM HRVATSKE
 

Kristina Peruničić
ZAJEDNICA SAVEZA OSOBA S INVALIDITETOM HRVATSKE - SOIH
 
ZAJEDNICA SAVEZA OSOBA S INVALIDITETOM HRVATSKE - SOIH
3.
Andrija Tabak
UDRUGA RODITELJA DJECE S POSEBNIM POTREBAMA "PUT U ŽIVOT"
 
Jasminka Lovrec
UDRUGA RODITELJA DJECE S POSEBNIM POTREBAMA "PUT U ŽIVOT
UDRUGA RODITELJA DJECE S POSEBNIM POTREBAMA "PUT U ŽIVOT"
4.
Nataša Hlaban
DRUŠTVO MULTIPLE SKLEROZE KRAPINSKO - ZAGORSKE ŽUPANIJE
 

Svjetlana Pripeljaš
DRUŠTVO MULTIPLE SKLEROZE KRAPINSKO - ZAGORSKE ŽUPANIJE
 
DRUŠTVO MULTIPLE SKLEROZE KRAPINSKO - ZAGORSKE ŽUPANIJE


7. SOCIJALNA SKRB: GLASAČKI LISTIĆ
R.br. Kandidat za člana Savjeta
(član udruge)
Kandidat za zamjenika člana Savjeta
(član udruge)
Udruga predlagateljica kandidata za člana i kandidata za zamjenika člana Savjeta
1.
Višnja Fortuna
MATICA UMIROVLJENIKA HRVATSKE
 
Marijana Ljubić
MATICA UMIROVLJENIKA HRVATSKE
MATICA UMIROVLJENIKA HRVATSKE
 

8. SPORT: GLASAČKI LISTIĆ
R.br. Kandidat za člana Savjeta
(član udruge)
Kandidat za zamjenika člana Savjeta
(član udruge)
Udruga predlagateljica kandidata za člana i kandidata za zamjenika člana Savjeta
1. Dubravko Šimenc
HRVATSKI VATERPOLSKI SAVEZ
 
Marija Anzulović
ZAGREBAČKI ODBOJKAŠKI SAVEZ
HRVATSKI VATERPOLSKI SAVEZ
2. Suzana Šop
SPORTSKI SAVEZ GRADA ZAGREBA            
 
Matea Matošević Hačić
SPORTSKI SAVEZ GRADA ZAGREBA
SPORTSKI SAVEZ GRADA ZAGREBA
 

9. TEHNIČKA KULTURA: GLASAČKI LISTIĆ
R.br. Kandidat za člana Savjeta
(član udruge)
Kandidat za zamjenika člana Savjeta
(član udruge)
Udruga predlagateljica kandidata za člana i kandidata za zamjenika člana Savjeta
1.
Jasna Malus Gorišek
HRVATSKA ZAJEDNICA TEHNIČKE KULTURE
 
Matija Žugec
HRVATSKA ZAJEDNICA INOVATORA
 
HRVATSKA ZAJEDNICA TEHNIČKE KULTURE
 
 
10. ZAŠTITA I PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA: GLASAČKI LISTIĆ
R.br. Kandidat za člana Savjeta
(član udruge)
Kandidat za zamjenika člana Savjeta
(član udruge)
Udruga predlagateljica kandidata za člana i kandidata za zamjenika člana Savjeta
1. Daniel Martinović
UDRUGA DUGINE OBITELJI
 

Morana Starčević
INICIJATIVA MLADIH ZA LJUDSKA PRAVA-YIHR
 
UDRUGA DUGINE OBITELJI
 

11. ZAŠTITA OKOLIŠA I ODRŽIVI RAZVOJ: GLASAČKI LISTIĆ
R.br. Kandidat za člana Savjeta
(član udruge)
Kandidat za zamjenika člana Savjeta
(član udruge)
Udruga predlagateljica kandidata za člana i kandidata za zamjenika člana Savjeta
1.
Zdenko Mahmutović
SLAP-UDRUGA ZA OČUVANJE HRVATSKIH VODA I MORA
 
Alan Mahmutović
SLAP-UDRUGA ZA OČUVANJE HRVATSKIH VODA I MORA
SLAP-UDRUGA ZA OČUVANJE HRVATSKIH VODA I MORA
2. Željka Rajković
UDRUGA BIOM                        

Gabrijela Medunić-Orlić
UDRUGA ZA PRIRODU, OKOLIŠ I ODRŽIVI RAZVOJ SUNCE
 
ZELENI FORUM-MREŽA OKOLIŠNIH UDRUGA RH
3.
Dubravko Šopar
UDRUGA ZA PROMICANJE POZITIVNE AFIRMACIJE MLADIH U DRUŠTVU "IMPRESS" DARUVAR
 
Martin Mrša
UDRUGA MLADIH "MLADI U EU"
UDRUGA ZA PROMICANJE POZITIVNE AFIRMACIJE MLADIH U DRUŠTVU "IMPRESS" DARUVAR;UDRUGA MLADIH "MLADI U EU"
 
 
12. ZAŠTITA ZDRAVLJA I UNAPRJEĐENJE KVALITETE ŽIVLJENJA: GLASAČKI LISTIĆ
R.br. Kandidat za člana Savjeta
(član udruge)
Kandidat za zamjenika člana Savjeta
(član udruge)
Udruga predlagateljica kandidata za člana i kandidata za zamjenika člana Savjeta
1.
Danko Relić
UDRUGA NARODNOG ZDRAVLJA ANDRIJA ŠTAMPAR
 
Igor Salopek
INTEGRATIVNI CENTAR MENTALNOG ZDRAVLJA
UDRUGA NARODNOG ZDRAVLJA ANDRIJA ŠTAMPAR


13. ZAŠTITA POTROŠAČA: GLASAČKI LISTIĆ
R.br. Kandidat za člana Savjeta
(član udruge)
Kandidat za zamjenika člana Savjeta
(član udruge)
Udruga predlagateljica kandidata za člana i kandidata za zamjenika člana Savjeta
1.
Gordana Lukić
RAZVOJNA ORGANIZACIJA ZAŠTITE POTROŠAČA
 
Sanja Keretić
UDRUGA ZA ZAŠTITU POTROŠAČA "VARAŽDINSKI POTROŠAČ", VARAŽDIN
RAZVOJNA ORGANIZACIJA ZAŠTITE POTROŠAČA
 
 
14. TURIZAM: GLASAČKI LISTIĆ
R.br. Kandidat za člana Savjeta
(član udruge)
Kandidat za zamjenika člana Savjeta
(član udruge)
Udruga predlagateljica kandidata za člana i kandidata za zamjenika člana Savjeta
1. Tomislav Fain
UDRUGA HRVATSKIH PUTNIČKIH
AGENCIJA
Mihaela Turniški
UDRUGA HRVATSKIH PUTNIČKIH
AGENCIJA
UDRUGA HRVATSKIH PUTNIČKIH AGENCIJA
 
 
 
 

Pisane vijesti | Savjet za razvoj civilnoga društva - imenovanja