Publikacija - Iskustva organizacija civilnoga društva u provedbi projekata financiranih u okviru Švicarsko-hrvatskog programa suradnje dostupna javnosti

Slika /dokumenti/Slika.png

U okviru Blok darovnice za organizacije civilnoga društva te Partnerske blok darovnice provodila su se 52 projekta ukupne vrijednosti 48,25 milijuna kuna. 
 

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske pripremio je publikaciju o iskustvima organizacija civilnoga društva u provedbi projekata financiranih u okviru Švicarsko-hrvatskog programa suradnje. U okviru Blok darovnice za organizacije civilnoga društva te Partnerske blok darovnice provodila su se 52 projekta ukupne vrijednosti 48,25 milijuna kuna. U provedbi su sudjelovale 104 organizacije civilnoga društva, 114 osnovnih i srednjih škola, 19 jedinica lokalne/područne samouprave i 14 ustanova. U publikaciji možete pronaći informacije o financiranim projektima kroz osvrt nositelja projekata, obogaćen citatima i/ili dojmovima krajnjih korisnika i brojnim fotografijama koje vizualno dočaravaju projektna događanja. Organizacije civilnoga društva su se još jedanput pokazale kao bitan faktor razvoja lokalne zajednice te pokretači kreativnih i inovativnih rješenja za važne društvene probleme u području održivog razvoja i zaštite okoliša, izvaninstitucionalnog odgoja, volonterstva i mnogih drugih tema. S ciljem prezentiranja uspješnosti projekata i ostvarenja ciljeva zadanih natječajnom dokumentacijom, provedena je i analiza rezultata i šireg učinka projekata. Analizom se također željelo istražiti u kojoj su mjeri rezultati projekata bili zaista održivi te provode li se aktivnosti i nakon završetka provedbe projekata. Kroz istraživanje razine ostvarenja ciljeva projekata, dobivene su važne informacije koje će biti korištene prilikom programiranja novih natječaja raspisanih kroz Švicarsko-hrvatski program suradnje.

Publikacija je dostupna na poveznici - Iskustva organizacija civilnoga društva u provedbi projekata financiranih u okviru Švicarsko-hrvatskog programa suradnje.Pisane vijesti | Švicarsko-hrvatski program suradnje